Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

KOMUNIKAZIO-BITARTEKOTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko programak lantzeko, indarrean dagoen lege-araudia aplikatuta eta genero-ikuspegia txertatuta.
• Esku hartzeko programetan jarduteko jarraibideak ezartzeko, informazioa biltzeko teknikak eta tresnak aplikatuta.
• Gizabanakoak, kolektiboak eta erakundeak aholkatzeko eta sentsibilizatzeko pertsona gorren, gor-itsuen eta entzumen- eta komunikazio-urritasuna dutenen inguruan, gizarte-komunikazioko teknikak eta bitartekoak erabilita.
• Zeinu-mintzaira espainiarra erabiltzen duten pertsonekin mintzaira horretan komunikatzeko, haren elementu linguistikoak zehaztasunez erabilita diskurtsoaren koherentzia bermatzeko.
• Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonen komunikazioa sustatzeko, ordezko sistemak eta sistema handigarriak eta ahozko komunikazioaren laguntza-bitartekoak hautatuta.
• Komunikazioa erabiltzailearengana egokitzeko, haren egoera pertsonalean eta komunikazio-ingurunean dauden aldakuntzak kontuan hartuta.
• Pertsona gorren, gor-itsuen eta entzumen- eta komunikazio-urritasuna dutenen autonomia sustatzeko, oinarrizko kudeaketak egitean, eta haien ingurunearekiko komunikazioa ahalbidetzeko.
• Zeinu-mintzaira erabiltzen duten pertsona gorren, gor-itsuen, entzumen-urritasuna dutenen eta komunikazio-zailtasunak dituztenen eta entzuten dutenen arteko komunikazioa ahalbidetzeko.
• Pertsona gor-itsuei lagun egiteko, gidari ikusmendunaren teknikak aplikatuta eta komunikatzeko era egoerara egokituta.
• Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonentzako komunikazioan esku hartzeko programak, hezkuntzakoak, prestakuntzakoak eta gizarteratzekoak antolatzeko eta inplementatzeko.
• Pertsona gorrengan, gor-itsuengan eta entzumen-urritasuna eta komunikazio-zailtasunak dituztenengan bakartze komunikatiboko egoerak prebenitzera eta arintzera zuzendutako esku-hartzeak egiteko.
• Komunikazio-bitartekotzako esku-hartzeak egiteko, eta, horretarako, informazioa eskuratzeko eta komunikazioa hobetzeko laguntza teknikoen aplikazioa optimizatzeko eta haien funtzionaltasuna egiaztatzeko.
• Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonei aplikatutako komunikatzeko eta gizarteratzeko programak ebaluatzeko eta erabiltzailearentzat bidezkoak eta egokiak diren baloratzeko.
• Istripuetan edo larrialdietan lehen laguntzen arloan ezarritako protokoloak aplikatzeko.
• Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izateko, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Gorren erkidegoa garatzeko agentea.
• Pertsona gorrak sustatzeko, artatzeko eta prestatzeko teknikaria.
• Gorren erkidegoa dinamizatzeko agentea.
• Gorren erkidegoko gizarte-bitartekaria.
• Gor-itsuen erkidegoa garatzeko agentea.
• Gor-itsuen erkidegoa dinamizatzeko agentea.
• Pertsona gor-itsuen bitartekaria.
• Pertsona gor-itsuen laguntzailea.
• Komunikazio-zailtasunak dituzten pertsonen bitartekaria.

Ikasten jarrai dezakezu, eta ikasketa hauek egin:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Zeinu-mintzaira espainiarra erabiltzen duten pertsona gorrentzako, gor-itsuentzako, entzumen-urritasuna dutenentzako eta komunikazio-zailtasunak dituztenentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan profesional honek. Laguntza-esparruak, hezkuntzakoak, esparru soziolaboralak, psikosozialak eta oinarrizko kudeaketetan laguntzekoak hartzen dituzte zerbitzu horiek.
Profesional honek, halaber, erkidegoarentzako zerbitzuen sektorean, erkidegoa dinamizatzeko esparruetan eta pertsona-kolektibo horiekin aukera-berdintasuna sustatzen lan egiten du.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-arazoak dituzten pertsonak gizarteratzeko metodologia. (99 o.)
• Gizarte-sentsibilizazioa eta partaidetza. (99 o.)
• Gor-itsuekin gizartean eta hezkuntzan esku hartzea. (140 o.)
• Gor-itsuekiko kominikazio-bitartekotzaren testuingurua. (160 o.)
• Zeinu-mintzaira. (198 o.)
• Zeinu-mintzaira aplikatzeko eremuak. (140 o.)
• Komunikazio-zailtasunak dituzten pertsonekin esku hartzea. (99 o.)
• Komunikazioan esku hartzeko teknikak. (132 o.)
• Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak. (132 o.)
• Gizarte-trebetasunak. (132 o.)
• Lehen laguntzak. (60 o.)
• Komunikazio-bitartekotzako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika