Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

HAUR HEZKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Haur Hezkuntzako lehen ziklorako hezkuntza-proiektuak diseinatzea, aplikatzea eta ebaluatzea.

Profesional hau gai izango da:
• Haurrekin eta haien familiakoekin arreta sozialeko eta hezkuntza-jarduneko jarduerak programatzeko, diseinatzeko eta gauzatzeko.
• Beste profesional edo zerbitzu batzuen parte-hartzea eskatzen duten haurren eta familien beharrei erantzungo dieten baliabideak eta prozedurak erabiltzeko.
• Kontingentzien aurrean jarduteko, segurtasuna eta konfiantza transmitituta.
• Jardun-prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzeko, dagokion dokumentazioa kudeatuta eta informazioa transmitituta.
• Bere lanbide-jardueraren inguruko ezagupen zientifikoak eta teknikoak egunean edukitzeko, bizitza osoan ikasteko dauden baliabideak erabilita.
• Haurrekin eta horien familiekin, dagokion taldeko kideekin eta bestelako profesionalekin harreman arinak izateko: gizarte-trebetasunak, eta kultura-aniztasuna kudeatzeko gaitasuna erakusteko, eta sortzen diren gatazketarako konponbideak ekartzeko.

Irakaskuntza horietan, honako zeregin hauetarako beharrezko ezagupenak hartzen dira barnean:
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko.
• Elikagai-manipulatzaileen txartela lortzeko.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren sektorean eta haurrentzako arretarako gizarte-zerbitzuen sektorean.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Haur Hezkuntzako lehen zikloko haur-hezitzailea.
• Arrisku sozialean dauden adingabeekin (0-6 urte) edo familiei laguntzen lan egiteko berariazko erakundeetako eta/edo programetako hezitzailea.
• 0 eta 6 urte bitarteko adingabeekin aisia eta denbora libreko programa edo jardueretako hezitzailea: ludotekak, kultura-etxeak, liburutegiak, ikastetxeak, aisiaguneak, landetxe eskolak, etab.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Haur Hezkuntza

Prestakuntza-plana:

Lanbide-moduluak:
• Haur-hezkuntzaren didaktika. (200 o.)
• Haurraren autonomia pertsonala eta osasuna. (198 o.)
• Haur-jolasa eta bere metodologia. (140 o.)
• Adierazpena eta komunikazioa. (198 o.)
• Garapen kognitiboa eta motorra. (198 o.)
• Garapen sozioafektiboa. (165 o.)
• Gizarte-trebetasunak. (132 o.)
• Familiekin lankidetzan aritzea eta arrisku sozialean dauden adingabeei arreta eskaintzea. (100 o.)
• Haurrei arreta eskaintzeko proiektua. (50 o.)
• Lehen laguntzak. (60 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies