Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.

• BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
• Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
• Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
• Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Informazioa lortzea, errealitatea aztertzeko baliabideak, estrategiak eta tresnak erabilita, betiere berdintasunaren arloko esku-hartzea pertsona hartzaileen eta testuinguruaren beharretara eta ezaugarrietara egokitzeko.
• Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen duten esku-hartzeak programatzea, legezko araudia eta erreferentziazko plan estrategikoa interpretatuta.
• Esku-hartzearen fase guztietan generoaren ikuspegia txertatzea, eta, horretarako, emakumeak bistaratzeko aukera ematen duten estrategiak eta teknikak hautatzea.
• Emakumeen eta, oro har, biztanleriaren informazio, komunikazio eta sentsibilizaziorako jarduerak garatzea, hainbat komunikazio-euskarri erabilita.
• Taldeak dinamizatzea, eta, horretarako, parte hartzeko eta dinamizatzeko teknikak aplikatzea, gatazkak kudeatzea eta errespetua eta elkartasuna sustatzea.
• Emakumeek gizarte-bizitzaren hainbat esparrutan eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte har dezaten sustatzeko esku hartzea, eta topaketarako eta elkarlanerako sareak eta espazioak sortzea eta mantentzea.
• Genero-indarkeriari aurrea hartzeko estrategiak diseinatzea, eta egon daitezkeen arrisku-faktoreak hautematea.
• Genero-indarkeriari aurrea hartzeko programak eta ekintzak inplementatzea, eta, horretarako, biktimizazio sekundarioko prozesuak saihesteko jardun-protokoloak aplikatzea.
• Genero-indarkeriako egoeran dauden emakumeei aholkuak ematea eta laguntzea, babesaren arloko eskubideei, zerbitzuei eta baliabideei buruzko legezko esparrua aplikatuta.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuneko sustatzailea.
• Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako sustatzailea.
• Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren arloko laguntzako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek genero-berdintasunaren arloko zerbitzuak egitearen sektorean egiten du lan, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunera zuzendutako zerbitzu ekonomikoak eta gizarte-zerbitzuak egiten dituzten arlo publikoko zein pribatuko erakundeetan eta entitateetan: elkarteetan, fundazioetan, erakundeetan, sindikatuetan, enpresetan, aholkularitzetan, udal-zerbitzuetan, berdintasuneko organismoetan eta gizarte-zentroetan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Gizarte-trebetasunak. (132 o.)
• Lehen laguntzak. (60 o.)
• Gizartean esku hartzeko metodologia. (165 o.)
• Gizarte-garapena. (132 o.)
• Informazioa eta komunikazioa generoaren ikuspegitik. (165 o.)
• Genero-indarkeriaren prebentzioa. (160 o.)
• Emakumeentzako enplegua sustatzea. (160 o.)
• Berdintasuna sustatzeko jardun-esparruak. (165 o.)
• Emakumeen gizarte-mailako parte-hartzea. (120 o.)
• Berdintasunerako gizarte-hezkuntzazko esku-kartzea. (132 o.)
• Genero-berdintasuna sustatzeko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika