Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

ETXEKO JARDUERETAKO ETA ERAIKIN GARBIKETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

1.- Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak. Baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

     a) Hamabost urte beteta edukitzea edo indarreko urte naturalean betetzea.
     b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
     c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

Espainiako hezkuntza-sisteman eskolatuta egon ez diren 15 eta 18 urte bitarteko gazteei b) atala betetzetik salbuesten zaie, eta garrantzitsua da prestakuntzaren jarraipena egitea ahalbidetuko dien hizkuntza jakitea.

2.- Oinarrizko mailako heziketa-zikloak, HPBak dituzten ikasleentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) Hezkuntza Saileko Hezkuntza Laguntzako Premia Bereziak (HLPB) dituztenen Erregistroan sartuta egotea.
     b) Gutxienez, DBHko 2. maila egin izana.
     c) Tutorearen orientazio-aholkua ikasleak 3 urteko ibilbideko Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin dezala izatea, betiere irakasleek proposatu eta orientatzaileek babestu badute aholku hori.

3 .- Oinarrizko mailako prestakuntza-zikloak, prestakuntza-zailtasun bereziak edo laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako ikaskuntza-ibilbide egokituekin.

     a) 16 urte baino gehiago izatea.
     b) Ez da egiaztatu LHko ikasketak egiteko titulaziorik, ezta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin izana ere.

 

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Etxe partikularretan eta eraikinetan komunak, sukaldeak eta gelak garbitzeko, higienizatzeko eta desinfektatzeko, teknika eta produktu egokiak aplikatuta, ezarritako erabilera-aginduen arabera.
• Etxe partikularretan elikagaiak elaboratzearekin erlazionatutako etxeko jarduerak antolatzeko eta, hala badagokio, egiteko, eta, horretarako, erositako produktuak higiene-baldintza osasungarrietan eta eman dizkioten argibideen arabera kontserbatzeko, manipulatzeko, biltegiratzeko eta kozinatzeko.
• Etxeko arropa eta jantziak garbitzeko, lisatzeko, ordenatzeko eta josteko, eta, horretarako, beharrezko baldintzetan mantentzea bermatzeko eta produktu eta tresneria espezifikoak erabiltzeko.
• Etxe, eraikin, bulego eta lokaletan zoruak, beirak, hormak eta sabaiak garbitzeko, eta, horretarako, beharrezko teknikak eta lotutako produktuak aplikatzeko.
• Etxe, eraikin, bulego eta lokaletan gainazalak garbitzeko, argizaria emateko eta distirarazteko, makineria espezifikoa erabilita, goragoko arduradunaren gainbegiratupean.
• Bizikidetza-unitate batean dauden haurrei eta mendekotasunik gabeko pertsona helduei laguntzeko jarduerak (gorputza garbitzea, janztea eta lekualdatzea, besteak beste) egiteko, behar espezifikoen eta emandako argibideen arabera, betiere errespetuzko eta profesionaltasunezko jarrera izanda.
• Bere lanbide-jarduera garatzen ari den bitartean, larrialdiko egoerei eta osasunerako arriskutsuak izan daitezkeenei etxeko esparruan erantzuteko.
• Bere ingurune fisiko, sozial, pertsonal eta produktiboarekin zerikusia duten iragartzeko moduko arazoak konpontzeko, eta, horretarako, arrazoibide zientifikoa eta zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek emandako elementuak erabiltzeko.
• Garapen pertsonala eta soziala ahalbidetuko duten eguneroko hainbat testuingurutan modu osasungarrian jokatzeko, eta, horretarako, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak analizatzeko.
• Ingurumena kontserbatzera bideratutako jarduketak baloratzeko, eta, horretarako, haren orekan eragina izan dezaketen eguneroko jardueren ondorioak bereizteko.
• Autoikaskuntzara eta bere ingurune pertsonal, sozial edo profesionalaren hainbat testuingurutan erabiltzera bideratutako informazioa lortzeko eta komunikatzeko, bere eskueran dituen baliabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezkoak erabilita.
• Kultura-aniztasunarekiko, ondare historiko eta artistikoarekiko eta adierazpen kultural eta artistikoekiko errespetuz eta sentikortasunez jarduteko, eta, horretarako, aberaste pertsonal eta sozialaren iturri gisa erabiltzea eta gozatzea baloratzeko.
• Hainbat testuinguru sozial edo profesionaletan eta eskueran dituen bitarteko, bide eta euskarrien bitartez argi, zehatz eta hitz-jarioarekin komunikatzeko, eta, horretarako, gaztelaniaren eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialaren ahozko eta idatzizko baliabide linguistikoak erabiltzeko eta egokitzeko.
• Laneko ohiko egoeretan zein egoera pertsonal eta sozialetan komunikatzeko, eta, horretarako, atzerriko hizkuntzan oinarrizko baliabide linguistikoak erabiltzeko.
• Eskueran duen informazio historikoa eta geografikoa abiapuntu hartuta, gizarte garaikideetako gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen xumeak egiteko.
• Bere lan-jardueran izandako aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko lan-egoera berrietara egokitzeko, eta, horretarako, eskueran dituen prestakuntza-eskaintzak erabiltzeko eta baliabideak informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez aurkitzeko.
• Bere mailari dagozkion zereginak autonomiaz eta erantzukizunez betetzeko, eta, horretarako, esleitutako lanean kalitate- eta eraginkortasun-irizpideak erabiltzeko eta lan hori bakarka zein talde bateko kide gisa egiteko.
• Eraginkortasunez komunikatzeko, eta, horretarako, bere lan-esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatzeko eta egindako lanaren kalitatea erdiesten laguntzeko.
• Lan-jarduerak egitean arriskuen prebentzioko eta laneko segurtasuneko neurriak bere gain hartzeko eta betetzeko, kalte pertsonalak, lanekoak eta ingurumenaren gainekoak saihestearren.
• Bere lanbide-jarduerari dagozkion kalitate-arauak, irisgarritasun unibertsalari eta guztientzako diseinuari buruzkoak betetzeko.
• Bere lanbide-jardueraren prozedurak hautatzean espiritu ekintzailea, ekimen pertsonala era erantzukizuna izateko.
• Dagokion jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezaupideak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Etxeko garbitzailea.
• Etxeko sukaldaria.
• Etxeko lisatzailea.
• Etxeko langilea.
• Garbitzailea.
• Garbiketako peoi espezialista.
• Garbiketako espezialista.
• Beira-garbitzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo bat (titulu honek lehentasuna izango du Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza, Ostalaritza eta Turismoa eta Gizarte eta Kultura Zerbitzuak lanbide-arloetako erdi-mailako titulu guztietarako onartua izateko).

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek besteren kontura egiten du lan etxe partikularretan eta edozein tamainatako enpresa publiko edo pribatuetan. Gainera, garbiketaren eta higienizazioaren sektorean gara dezake bere lanbide-jarduera, mota guztietako elementuak garbitzen eta higienizatzen: eraikinak, lokalak, osasun-erakundeak edo osasun-etxeak, publikoak zein pribatuak, industriak, garraio-elementuak (lehorrekoak, airekoak zein itsasokoak), makinak, espazioak eta instalazioak, publizitate-euskarriak eta hiri-altzariak. Ematen dizkioten argibideei jarraiki betetzen ditu bere eginkizunak, arduradun batek zuzenean gainbegiratuta, eta modu autonomoan edo lantalde batean integratuta egin dezake lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
• Jantziak eta etxeko arropa mantentzeko lanak. (132 o.)
• Etxeko sukaldaritza. (198 o.)
• Etxe partikularrak, eraikinak, bulegoak eta lokalak garbitzea. (132 o.)
• Makinekin garbitzea. (72 o.)
• Bizikidetza-unitatean mendekoak ez diren pertsonei laguntzeko jarduerak (120 o.)
• Etxeko segurtasuna. (66 o.)
• Etxeko eguneroko kudeaketarako laguntza. (99 o.)
• Egoera berezi iragankorretan dauden pertsonei arreta ematea. (168 o.)
• Zientzia aplikatua I. (165 o.)
• Zientzia aplikatua II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizarte I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizarte II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabide I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabide II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika