Lanbide-arloak

Gizarte eta kultura zerbitzuak - SSC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ANIMAZIO SOZIOKULTURALEKO ETA TURISTIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Jardun soziokulturaleko proiektua egitea, testuingurutik eta pertsona hartzaileengandik jasotako informazioa abiapuntu izanik, eta jenero-ikuspegia txertatuta.
• Jardun soziokulturaleko proiektuak sustatzeko eta hedatzeko espazioak, estrategiak eta materialak diseinatzea, komunikazioaren arloko aurrerapen teknologikoen aurrerapenak aplikatuta.
• Animazio soziokulturaleko eta turistikoko sailak, programak eta jarduerak antolatzea, dokumentazioa eta baliabideak kudeatuta, baita esleitutako aurrekontuaren finantzaketa eta kontrola ere.
• Jardun soziokulturaleko proiektuetako monitore-taldeak sortzea, dinamizatzea eta gainbegiratzea, eta jardueren arabera antolatzea.
• Jarduera ludikoak, kulturalak eta fisiko-olgetakoak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, eta, horretarako, estrategia metodologikoak hautatzea, baliabideak antolatzea eta jarduera horiek garatzeko tresneria eta baliabide teknikoak maneiatzea.
• Gazte-informazioko zerbitzuak antolatzea eta kudeatzea, eta populazio-sektore horretako pertsonen beharrei eta eskariei erantzungo dieten orientazio, informazio eta dinamizazioko jarduerak egitea.
• Gazteriari zuzendutako gizarte- eta hezkuntza-jarduerak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, aukera-berdintasuna erraztuz eta hezkuntza ez-formalaren printzipioak aplikatuz.
• Taldeak dinamizatzea, betiere parte-hartzea sustatzeko eta dinamizatzeko teknikak aplikatuta, gatazkak kudeatuta eta errespetua eta elkartasuna sustatuta.
• Ezbeharretan eta larrialdietan, lehen laguntzaren arloan ezarritako protokoloak aplikatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea eta zuzendaria.
• Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen koordinatzailea eta zuzendaria.
• Gizarte- eta kultura-animatzailea.
• Gizarte-dinamizatzailea.
• Elkarte-sektorerako aholkularia.
• Gizarte-teknikaria.
• Kultura-zerbitzuetako teknikaria.
• Gazteentzako informatzailea.
• Hoteleko animatzailea.
• Ikuskizunetako eta gau-jaietako animatzailea.
• Turismo-konplexuetako aire zabaleko olgeta-jardueren animatzailea.
• Turismo-animazioko saileko burua.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulu hau lortzen duten pertsonek sektore hauetan egiten dute lan: gizartearentzako zerbitzuen sektorean (gizarte-garapena eta gazte-informazioa), kultura-zerbitzuen sektorean (irakurketa eta informazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, eta askotariko kultura-baliabideak eta -produktuak), zerbitzu turistikoen sektorean, eta aisialdiko eta denbora libreko sektorean (olgeta- eta kirol-jarduerak, ingurumen-jarduerak eta aisialdiko jarduerak).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jarduerak zuzentzea eta koordinatzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Lehen laguntzak. (66 o.)
• Ingelesa. (165 o.)
• Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak. (132 o.)
• Talde-dinamizazioa. (132 o.)
• Kultura-animazioa eta -kudeaketa. (200 o.)
• Animazio turistikoa. (140 o.)
• Gizartean parte hartzeko metodologia. (132 o.)
• Gizarte-garapena. (132 o.)
• Gazteentzako informazioa. (100 o.)
• Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea gazteekin. (100 o.)
• Animazio soziokulturalaren testuingurua. (132 o.)
• Animazio soziokulturaleko eta turistikoko proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika