Lanbide-arloak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak - TMV

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

SISTEMA AERONAUTIKOEN EGITURAK ETA INSTALAZIOAK MUNTATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Aeronautikako elementuen eta multzoen planoak interpretatzea eta egitea, eta haien ezaugarriekin lotzea, normalizatutako prozesuak aplikatuz.
• Aireontzien egiturazko elementuak mekanizatzea (zulatzea, otxabutzea, abeilanatzea, bizarrak kentzea...), haiek muntatu baino lehen, informazio teknikoan emandako zehaztapenei jarraituz.
• Oinarrizko elementuak eta azpimultzoak lotzea, aireontzien egiturak eratzeko, kontuan hartuta fabrikazioko eta kalitate-kontroleko planoetan jasotako zehaztapenak, laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena babesteko arauak betez.
• Egiturazko elementuak eta andelak estanko egin, eta aireontzien osagaiak akoplatzea, zigilatzeko produktuak aplikatuz eta estankotasun-probak eginez, ezarritako prozeduraren arabera.
• Aireontzien oinarrizko elementuak eta multzoak muntatzea, zehaztapen teknikoei jarraituz eta aplikatzekoa den aeronautikako araudia betez.
• Aireontzien egiturazko elementuei azaleko tratamenduak aplikatzea, zehaztapen teknikoetan ezarritako produktuak erabiliz, aeronautikako araudiaren arabera.
• Aireontzien hegaldiko aginte-sistemetako, lurreratze-treneko eta propultsioko elementuak muntatzea, zehaztapen teknikoei eta fabrikazioan aplikatu beharreko aeronautikako araudiari jarraituz.
• Sistema pneumatikoetako eta hidraulikoetako ekipoak, hoditeria eta elementu mekanikoak muntatzea, planoetako eta dokumentazio teknikoko zehaztapenak kontuan hartuta, segurtasunez eta aeronautikako araudia betez.
• Sistema elektrikoetako eta elektronikoetako kable-sortak muntatzea eta konektatzea, aireontzien egituran, aurrez ezarritako funtzionaltasuna bermatuko duten prozedurak eta segurtasun-baldintzak betez.
• Sistema elektrikoak eta elektronikoak muntatzea, zehaztapen teknikoei jarraituz eta aeronautikako araudia betez.
• Elementuak eta aireontziak margotzea, zehaztapen teknikoetan ezarritako produktuak erabiliz eta aeronautikako araudia eta segurtasun-baldintzak betez.
• Telekomunikazio- eta abionika-sistemetako ekipoak muntatzea, bai eta aireontzian korrontea banatzeko sistemakoak ere, dokumentazio teknikoan ezarritako prozedurei jarraituz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Aireontzietako sistema hidraulikoen eta pneumatikoen muntatzailea.
• Aireontzietako potentzia-planten eta sistema mekanikoen muntatzailea.
• Aireontzietako sistema elektrikoen eta elektronikoen muntatzailea.
• Aireontzietako elementuen eta egituren muntatzailea.
• Aireontzietan muntatutako sistemen eta funtzionaltasun-proben gainbegiratze-langilea.
• Aireontzietako elementuen eta egituren zigilatzailea. Gainazalak babesteko eta aireontziak margotzeko langilea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Aireontzietako sistemak eta ekipoak muntatzen, mantentzen, zigilatzen, margotzen eta instalatzen dituzten enpresetan lan egitea -pertsonen edo objektuen garraiorako aireontziak, militarrak, motorrik gabeko hegazkinak, hegazkin arinak edo hegal birakaridun aireontziak.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Oinarrizko mekanizazioa.
• Aeronautikako egiturak muntatzea.
• Instalazio elektriko eta elektronikoak.
• Gainazalak prestatzea eta zigilatzea.
• Mekanika- eta fluido-sistemak.
• Aireontziak babestea eta margotzea.
• Korronte elektrikoaren banaketako, telekomunikazioko eta abionikako sistemak.
• Hegaldietako aginteetako, lurreratze-trenetako eta propultsio-trenetako sistemak.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies