Lanbide-arloak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak - TMV

Heziketa-zikloak > Oinarrizko LH

KIROL-ONTZIAK ETA LAKETONTZIAK MANTENTZEKO LANETAKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
• Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
• Irakasle taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ontziak mantentzeko prozesuetan mekanizazio- eta soldadura-eragiketa osagarriak egiteko.
• Zurezko eta zuntzez indartutako plastikozko ontzietan egitura-piezak egiteko, hutsunea prestatzeko eta egitura-piezak muntatzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietan zuntzez indartutako plastikozko egiturako gainazaletan hondatutako guneak konpontzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietako gainazalak babesteko eta berdintzeko prozesuetan eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietako gainazaletan pinturak eta bernizak aplikatzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Barne-errekuntzako motorra mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko, fabrikatzailearen argibide espezifikoak aplikatuta.
• Ontzien propultsio-, gobernu-, hotz- eta klimatizazio-sistemak eta beste zenbait tresneria osagarri mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietako karga- eta abio-sistema elektrikoak mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietako banaketa-sistema elektrikoak mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Ontzietako prestagaiak (mastak, sokak, kontrol-sistemak, mastadiaren elementuak, belak eta oihal osagarriak, besteak beste) mantentzeko eragiketa osagarriak egiteko.
• Bere ingurune fisiko, sozial, pertsonal eta produktiboarekin zerikusia duten iragartzeko moduko arazoak konpontzeko, eta, horretarako, arrazoibide zientifikoa eta zientzia aplikatuek eta gizarte-zientziek emandako elementuak erabiltzeko.
• Garapen pertsonala eta soziala ahalbidetuko duten eguneroko hainbat testuingurutan modu osasungarrian jokatzeko, eta, horretarako, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak analizatzeko.
• Ingurumena kontserbatzera bideratutako jarduketak baloratzeko, eta, horretarako, haren orekan eragina izan dezaketen eguneroko jardueren ondorioak bereizteko.
• Autoikaskuntzara eta bere ingurune pertsonal, sozial edo profesionalaren hainbat testuingurutan erabiltzera bideratutako informazioa lortzeko eta komunikatzeko, bere eskueran dituen baliabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezkoak erabilita.
• Kultura-aniztasunarekiko, ondare historiko eta artistikoarekiko eta adierazpen kultural eta artistikoekiko errespetuz eta sentikortasunez jarduteko, eta, horretarako, aberaste pertsonal eta sozialaren iturri gisa erabiltzea eta gozatzea baloratzeko.
• Hainbat testuinguru sozial edo profesionaletan eta eskueran dituen bitarteko, bide eta euskarrien bitartez argi, zehatz eta hitz-jarioarekin komunikatzeko, eta, horretarako, gaztelaniaren eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialaren ahozko eta idatzizko baliabide linguistikoak erabiltzeko eta egokitzeko.
• Laneko ohiko egoeretan zein egoera pertsonal eta sozialetan komunikatzeko, eta, horretarako, atzerriko hizkuntzan oinarrizko baliabide linguistikoak erabiltzeko.
• Eskueran duen informazio historikoa eta geografikoa abiapuntu hartuta, gizarte garaikideetako gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen xumeak egiteko.
• Bere lan-jardueran izandako aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko lan-egoera berrietara egokitzeko, eta, horretarako, eskueran dituen prestakuntza-eskaintzak erabiltzeko eta baliabideak informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez aurkitzeko.
• Bere mailari dagozkion zereginak autonomiaz eta erantzukizunez betetzeko, eta, horretarako, esleitutako lanean kalitate- eta eraginkortasun-irizpideak erabiltzeko eta lan hori bakarka zein talde bateko kide gisa egiteko.
• Eraginkortasunez komunikatzeko, eta, horretarako, bere lan-esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatzeko eta egindako lanaren kalitatea erdiesten laguntzeko.
• Lan-jarduerak egitean arriskuen prebentzioko eta laneko segurtasuneko neurriak bere gain hartzeko eta betetzeko, kalte pertsonalak, lanekoak eta ingurumenaren gainekoak saihestearren.
• Bere lanbide-jarduerari dagozkion kalitate-arauak, irisgarritasun unibertsalari eta guztientzako diseinuari buruzkoak betetzeko.
• Bere lanbide-jardueraren prozedurak hautatzean espiritu ekintzailea, ekimen pertsonala era erantzukizuna izateko.
• Dagokion jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezaupideak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Erriberako arotzaren laguntzailea.
• Ontzien pintorearen laguntzailea.
• Zuntzez indartutako plastikozko elementuen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Ontzietako sistema mekanikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Ontzietako sistema elektriko eta elektronikoen mantentze-lanetako laguntzailea.
• Ontzietako prestagaien mantentze-lanetako laguntzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Erdi-mailako heziketa-ziklo bat. Titulu honek lehentasuna izango du honako lanbide-arlo hauetako erdi-mailako titulu guztietarako onartua izateko: Garraioa eta Ibilgailuen Mantentze Lanak; Itsasoa eta Arrantza; Elektrizitatea eta Elektronika; Informatika eta Komunikazioak; Fabrikazio Mekanikoa; Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxoa; Instalatze eta Mantentze Lanak; Energia eta Ura; Erauzpen Industriak; eta Kimika.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek kirol-ontzien eta laketontzien mantentze-lanen sektorean egiten du lan, batez ere itsasontziak konpontzeko eta mantentzeko lantegietan eta kirol-ontzien eta laketontzien eraikuntzan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

• Mekanizazioa eta soldadura. (132 o.)
• Kirol-ontzien oinarrizko egitura-konponketa. (231 o.)
• Ontzien gainazalak babestu eta edertzea. (132 o.)
• Propultsio-plantaren eta lotutako ekipoen oinarrizko mantentze-lanak. (96 o.)
• Sistema elektriko eta informatikoen oinarrizko mantentze-lanak. (72 o.)
• Kirol-ontzietako aparailuen oinarrizko mantentze-lanak. (72 o.)
• Zuntzez indartutako plastikozko piezak eta egiturak eraikitzeko, egokitzeko eta muntatzeko eragiketak. (132 o.)
• Zuntzez indartutako plastikozko elementuak konpontzeko eragiketak. (120 o.)
• Zientzia aplikatua I. (165 o.)
• Zientzia aplikatua II. (144 o.)
• Komunikazioa eta gizarte I. (165 o.)
• Komunikazioa eta gizarte II. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea (53 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (260 o.)
• Tutoretza eta orientabide I. (33 o.)
• Tutoretza eta orientabide II. (25 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika