Lanbide-arloak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak - TMV

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ERREPIDEKO GARRAIORAKO IBILGAILUAK GIDATZEKO TEKNIKARIA

Errepideko garraiorako ibilgailuak gidatzeko teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ibilgailuaren oinarrizko mantentze-lanak eta berrazterketak egitea, eta, horretarako, jarraibideetan eta mantentze-planean aintzat hartzen diren eragiketak gauzatzea.
• Gidariari, bidaiariei, zamari eta ibilgailuari dagokien dokumentazioa prestatzea, egin beharreko eragiketaren eskakizunen arabera.
• Bidaiariak ibilgailura igotzeko, salgaiak biltzeko eta entregatzeko eta ibilgailuaren zama-lanak egiteko eragiketak egitea, dagokion araudia eta ezarritako protokoloak aplikatuta.
• Ibilgailuak hiri-bideetatik eta hiriarteko bideetatik gidatzea, ezarritako zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko arauak eta errepideko garraioari buruzkoak beteta.
• Ibilgailua hiri-bideetan eta hiriarteko bideetan zentzuz eta segurtasunez gidatzea, gidatzeko teknika prebentiboak eta horretarako beharrezko jardunak aplikatuta.
• Salgai arriskutsuak garraiatzeko ibilgailuak, tanga-ibilgailuak eta salgai motetara berariaz egokitutako beste ibilgailu batzuk gidatzea, segurtasun-protokoloei eta prebentzio-irizpideei jarraituta.
• Ibilgailuak egoera berezietan gidatzea, segurtasun-protokoloei eta prebentzio-irizpideei jarraituta.
• Erabiltzaileen erreklamazioei arreta ematea, hala badagokio bidezko txostenak bideratuta.
• Larrialdi-egoeretan jardutea, ezarritako protokoloak eta prozedurak aplikatuta.
• Bidaiariei arreta eta informazioa ematea, kasuak kasu egokiak diren komunikazio-teknikak aplikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• TIR kamioien gidaria (nazioarteko garraioa).
• Salgai arriskutsuen kamioien gidaria.
• Atoia duten kamioien eta/edo traktokamioien gidaria.
• Tanga-ibilgailuen gidaria.
• Hotz-ibilgailuen gidaria.
• Ibilgailuak eramateko ibilgailuen gidaria.
• Hormigoi-kamioien gidaria.
• Iraulki-ibilgailuen gidaria.
• Autoiraulki-ibilgailuen (Dumper) gidaria.
• Errepidean laguntzeko garabi-ibilgailuen gidaria.
• Ibilgailu berezien gidaria.
• Animalia bizien garraiorako ibilgailuen gidaria.
• Bidaiarien errepideko garraiorako ibilgailuen gidaria.
• Hiri barruko, hiriarteko eta nazioarteko zerbitzuetako autobusen gidaria.
• Eskolako autobusen gidaria.
• Taxi-gidaria.
• Automobilen gidari profesionala.
• Bederatzi eserleku arteko bidaiariak garraiatzeko ibilgailuen gidari profesionala.
• 3.500 kilo arteko furgoneten gidaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek nazio-mailan zein nazioartean bidaiariak edo salgaiak errepidean zehar garraiatzeko zerbitzuak egiten dituzten enpresa txikietan, ertainetan eta handietan egiten du lan, bere kontura zein besteren kontura.
Biltegiko operatibarekin eta paketeen banaketarekin lotzen diren beste lan batzuk ere egin ditzake.
Gidatzeko lanbide-jarduera administrazio eskudunak ezarritako araudiaren pean dago.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Errepideko garraiorako ibilgailuen gidaria.
• Salgai arriskutsuen garraioa.
• Animalien garraioa.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Hasierako gidatzea. (231 o.)
• Gidatze segurua eta zentzuzkoa. (210 o.)
• Garraioaren ingurune soziala, ekonomikoa eta arauzkoa. (165 o.)
• Salgaien garraio-zerbitzuak. (165 o.)
• Bidaiarien garraio-zerbitzuak. (84 o.)
• Biltegiko lanak.  (165 o.)
• Ibilgailuen oinarrizko mantentze-lanak. (198 o.)
• Lehen laguntzak. (66 o.)
• Ingelesa. (168 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies