Lanbide-arloak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak - TMV

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

AISIAKO ONTZIETAKO ZUR EGITURAK ETA ALTZARIAK MANTENTZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Zurezko aisia-ontzien mantentze-lanak planifikatzeko eta/edo egiteko behar den informazioa lortzea, jarduerari lotutako dokumentazio teknikoa erabiliz eta bezeroari galderak eginez.
• Zurezko aisia-ontzien egituretan, kroskoetan, gainaldeetan eta barruko elementuetan matxurarik bada, matxura horiek aurkitzea, bezeroak emandako informazioa, dokumentazio teknikoa eta diagnostikorako behar diren ekipoak erabiliz.
• Zurezko aisia-ontzien matxuren eta disfuntzioen garrantzia zehaztea, dokumentazio teknikoa eta diagnostikorako ekipoak erabiliz.
• Mantentze-lanen plangintza egitea, prozedura ezartzea eta beharko diren materialak edo ordezko piezak, ekipoak eta lanabesak zehaztea, baita aplikatzekoak diren segurtasun-neurriak ere.
• Biltegira sartzen diren eta handik irteten diren materialak, osagaiak eta produktuak aukeratzea eta biltzea, ezarritako zehaztapenekin bat etorriz.
• Aisia-ontzien zurezko egitura-elementuak egokiro mantentzea.
• Aisia-ontzien zurezko barrualdeko elementuak egokiro mantentzea, eta, beharrezkoa bada, haietan aldaketak egitea.
• Aisia-ontzien zurezko kroskoak eta gainaldeak berregitea, fabrikatzailearen eskakizun teknikoak eta aplikatzekoa den araudiak betez.
• Gainazalak prestatzea eta margo-nahasteak aplikatzea, ezarritako zehaztapenak lortzeko behar diren akabera-ekipoak erabiliz.
• Aisia-ontzietako altzariak eta arotzeria-elementuak muntatzea eta/edo moldatzea, multzoen muntaketaren egiaztapenak egiteko behar diren neurketa-tresnak erabiliz.
• Zurezko elementuen muntaketan eta akabera-lanetan erabilitako makinen eta mekanizatze-ekipoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, mantentze-lanen fitxan jasotakoarekin bat etorriz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Aisia-ontzien arotza (altzarien muntatzailea/konpontzailea).
• Erriberako arotza (zurezko aisia-ontzien egituren, kroskoen eta gainaldeen mantentzailea).

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulu hau eskuratzen dutenek zurezko aisia-ontzien mantentze-lanen sektorean dihardute.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Arotzeria eta altzarigintzako materialak.
• Eraikuntza-soluzioak.
• Arotzeriako oinarrizko eragiketak.
• Altzarigintzako oinarrizko eragiketak.
• Biltegiko kontrola.
• Aisiako ontziak mantentze-lanetarako prestatzea.
• Erriberako arotzeriako osagaien mekanizazioa.
• Aisiako ontzietako zurezko ontzigainak eta kroskoak mantentzea.
• Aisiako ontzietako zurezko egiturako osagaiak mantentzea.
• Aisiako ontzietako barrualdeko zurezko osagaiak eta altzariak mantentzea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies