Lanbide-arloak

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak - TMV

Espezializazioak > Espezializazio Ikastaroak - Goi-maila

TRENBIDEETAKO GURPILDUN MATERIALAREN MANTENTZE-LAN AURRERATUKO ESPEZIALIZAZIO-IKASTAROA

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak:

• Instalazio Termiko eta Fluidodunen Proiektuak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Instalazio Termiko eta Fluidodunak Mantentzeko Goi-mailako Teknikaria.
• Automozioko Goi-mailako Teknikaria.
• Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.
• Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria.
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria.

Ikastaroaren iraupena:

650 ordu

Zer ikasiko dut, eta zer egingo?

• Trenbideetako gurpildun materialen funtzionamendua monitorizatu eta egiaztatzen, kontrola neurtzeko tresneria eta analisia eta konfigurazioa mantentzeko software-tresnak erabilita.
• Trenbideetako gurpildun materialen sistema elektromekanikoetan matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzen eta aurkitzen, hautemandako sintomak, erabiltzaileak emandako informazioa, informazio teknikoa eta ibilgailuaren historia aintzat hartuta.
• Trenbideetako gurpildun materialen mantentze-lanak planifikatzen, baliabideak, beharrezko denborak eta kontrol-sistemak zehaztuta, ezarritako metodoen arabera.
• Mantentze-prebentiboko, -zuzentzaileko eta -prediktiboko prozesuak ikuskatzen eta betearazten, segurtasuna ziurtatzeko ezarritako betekizunak betetzen direla behatuz eta emaitzen kalitatea kontrolatuz.
• Trenbideetako gurpildun materialetako sistema mekanikoak konfiguratzen, eta, horretarako, tresneria espezifikoa hautatzen.
• Dokumentazio teknikoa eta administratiboa betetzen, indarrean dagoen araudiaren arabera, elementuak, ekipoak eta sistemak mantentzeko eta konpontzeko dokumentuak artxibatzeko eta kontserbatzeko prozesua kudeatzeko, eragiketen trazabilitatea ziurtatzeko moduan.
• Trenbideetako gurpildun materialetako mantentze-lanetako tailerrak edo atalak administratzen eta kudeatzen, indarrean dagoen araudia ezagututa eta beteta, eta materialen eta ekipoen hornidura eta biltegiratzea kontrolatuta.
• Inguru seguruak sortzen nire lana nahiz nire taldearen lana behar bezala garatzeko, lan-arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako prozedurak ikuskatuz eta aplikatuz, araudian eta enpresaren helburuetan ezarritakoaren arabera.
• Dagokidan konpetentziaren esparruan, egoerak, arazoak edo gorabeherak ekimenez eta autonomiaz ebazten, sormena eta berritasuna erabiliz eta nire lanaren eta taldekideen lana hobetzeko gogoz.
• Lantaldeak antolatu eta koordinatzen, arduraz jokatuta, lantaldeon garapena gainbegiratuz, harreman onak izanez, lidergoa hartuz, eta lantaldean sortzen diren gatazkak konpontzeko aterabideak proposatuz.
• Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea kudeatzeko prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» aplikatzen eta berrikusten.

Ikasketak amaitzean, zer egiteko moduan izango naiz?

Espezializazio-ikastaro hori gainditu eta hori egiaztatzen duen ziurtagiria lortu duten ikasleek trenbideko garraio-zerbitzuetan erabiltzen den gurpildun materiala fabrikatzen eta mantentzen jarduteko aukera izango dute, sektore publikoan zein pribatuan, bai Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen babesean emandako zerbitzuetan, bai erkidegoko, hiriko (tranbiak), hiri inguruko (metroak) eta hiriarteko trenbideek emandako zerbitzuetan (metroa eta tranbia arinak); horrez gain, tren-azpiegiturak instalatu eta mantentzeko erabilitako trenbideetako gurpildun materialak nahiz tren-instalazio partikularretako jardueretako materialak fabrikatzen eta mantentzen jarduteko aukera ere izango dute.

Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:
• Trenbideetako gurpildun materialak mantentzeko tailerreko arduradun teknikoa.
• Trenbideetako gurpildun materialen fabrikazioko eta mantentze-lanetako ekipamendu eta osagaietako teknikaria.
• Trenbideetako gurpildun materialen fabrikazioaren eta mantentze-lanen arloko produkzio-teknikaria.
• Trenbideetako gurpildun materialen fabrikazio- eta mantentze-arloko industria-instalazioen mantentze-lanetako teknikaria.
• Trenbideetako gurpildun materialen mantentze-lanetako prozesuak antolatu eta programatzeko teknikaria.
• Trenbideetako gurpildun materialak muntatzeko lantaldeko burua.
• Trenbideetako gurpildun materialak mantentzeko tailerren lantaldeko burua.
• Material mugikorren gainbegiralea.
• Teknikari laguntzailea.
• Material mugikorren teknikari espezialista.
• Mantentze-lanetako eta kontroleko arduraduna
• Mantentze-lanetako operadoreak.

Zer irtenbide profesional izango ditut?

Arlo honetako profesionalek trenbideetako gurpildun materialetako sistemen mantentze-lan aurreratua antolatu, planifikatu, gainbegiratu eta gauzatzen jarduten dute, indarrean dagoen araudia aplikatuta, eta kalitateko, segurtasuneko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko eta errespetatzeko protokoloak beteta.

Zer lanbide araututan jardun naiteke programa honen bidez?

Titulu honek ez du bidea ematen inongo lanbide araututara zuzenean sartzeko.

Prestakuntza-plana:

Espezializazio-ikastaro honetako lanbide-moduluak honako hauek dira:
• Trenbideetako gurpildun materialen mantentze-lanen kudeaketa eta logistika (45h)
• Trenbide-ibilgailuetan ontziratutako sistemak. (60h)
• Trenbideko trakzio elektrikoa. (50h)
• Trenbideko errekuntza-motor termikoak. (50h
• Bogiearen arkitektura. (35h)
• Trenbideko balazta-sistemak eta pneumatika osagarria. (60h)
• Lantokiko prestakuntza. (60h)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika