Lanbide-arloak

Fabrikazio mekanikoa - FME

Espezializazioak > Espezializazio Ikastaroak - Goi-maila

INDUSTRIA AEROESPAZIALEKO MATERIAL KONPOSATUETAKO ESPEZIALIZAZIO-IKASTAROA

Hauek dira espezializazio-ikastaro honetarako sarbidea ematen duten tituluak:

• Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi-Mailako Teknikaria
• Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-Mailako Teknikaria
• Moldekatuta Metalak eta Polimeroak Produzitzeko Programazioko Goi-Mailako Teknikaria
• Mekatronika Industrialeko Goi-Mailako Teknikaria
• Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-Mailako Teknikaria

Ikastaroaren iraupena:

600 ordu

Zer ikasi eta egingo dut?

• Material konposatuzko elementu aeroespazialen fabrikazioa egitea, eskuz moldekatuta, eta gainbegiratzea.
• Material konposatuzko elementu aeroespazialen fabrikazioa egitea, moldekatze automatikoa erabiliz, eta gainbegiratzea.
• Material konposatuzko elementu aeroespazialen fabrikazioa egiaztatzea eta produkzio-bitartekoei eustea.
• Material konposatuzko elementu aeroespazialen fabrikazioa monitorizatzea eta mekanizatzea eta produkzio-bitartekoei eustea.
• Material konposatuzko elementu aeroespazialen ontzea bermatzea eta produkzio-bitartekoei eustea.
• Elementu aeroespazialen fabrikaziorako behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak kudeatzea.
• Etengabeko hobekuntzak ezartzea prozesuetan, digitalizazioa erabiliz eta LEAN filosofia aplikatuz.
• Laneko egoera berrietara egokitzea, egunean izanda lanbide-ingurunearen gaineko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak; prestakuntza eta dauden baliabideak bizialdi osoko ikaskuntzan kudeatuta; eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.
• Egoerak, arazoak eta gorabeherak ekimenez eta autonomiaz konpontzea, bere eskumenaren barruan, sormena, berrikuntza eta hobetzeko espiritua baliatuz, bai lan pertsonalean, bai taldeko kideei dagokienez.
• Lan-taldeak arduraz antolatu eta koordinatzea, eta, horretarako, horien garapena gainbegiratzea, harreman arinak izatea, lidergotza hartzea eta sortzen diren talde-gatazketarako konponbideak ekartzea.
• Berdinekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere erantzukizun peko pertsonekin komunikatzea, komunikabide eraginkorrak erabiliz, informazio edo ezagutza egokiak helaraziz eta lan-eremuan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta eskumena zainduz.
• Norberaren eta lan-taldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz.
• Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea kudeatzeko prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta aplikatzea.
• Dagokion lanbide-jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Espezializazio-ikastaroa gainditu dela egiaztatzen duen ziurtagiria jasotzen duten pertsonek beren kontura zein besteren kontura jardun ahal izango dute, material konposatuekin elementu aeroespazialak fabrikatzen eta akatsak zuzentzen diharduten enpresa txiki eta ertain publiko zein pribatuetan. Funtzionalki eta hierarkikoki goragoko baten mende jardun dezakete, eta maila txikiagoko langileak izan ditzakete beren kargura.

Honako hauek dira lanpostu eta lanbiderik esanguratsuenak:
• Elementu aeroespazialak eraikitzeko oihalak eta ijezketak ebakitzeko makinaren operadorea eta antolatzailea.
• Elementu aeroespazialak eraikitzeko zinta-makinaren operadorea eta antolatzailea.
• Elementu aeroespazialak eraikitzeko eskuliburuko plastokimikaria eta ijeztailea.
• Elementu aeroespazialetarako material konposatuak polimerizatzeko autoklabearen eta berogailuaren operadorea eta antolatzailea.
• Elementu aeroespazialetarako material-pieza konposatuak mekanizatzeko operadorea eta antolatzailea.
• Material konposatuen elementu aeroespazialen egiaztatzailea.
• Giza baliabideen eta baliabide materialen antolatzailea, etengabeko hobekuntzak ezarriko dituena prozesuetan, digitalizazioa erabiliz eta LEAN filosofia aplikatuz.

Zer irtenbide profesional ditu?

Profesionalak industria aeroespazialarekin edo antzeko industrietako osagaien fabrikazioarekin lotutako enpresetan egiten du lan, bai egitura aeroespazialetako piezak eta elementuak fabrikatzeko lanetan, eskuz edo ekoizpen-kateetan, bai inplikatutako prozesuak kontrolatzeko lanetan.

Programa honen bidez zein lanbide araututan jardun daitekeen?

Titulu honek ez du biderik ematen inongo lanbide araututara zuzenean sartzeko.

Prestakuntza-plana:

Espezializazio-ikastaro honetako lanbide-moduluak honako hauek dira:
• Eskuzko moldaketaz material konposatuzko elementu aeroespazialak fabrikatzea. (90 o.)
• Material konposatuen fabrikazio automatikoa. (90 o.)
• Material konposatuzko pieza aeroespazialak polimerizatzea eta mekanizatzea. (75 o.)
• Material konposatuzko elementuak egiaztatzea. (45 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika