Lanbide-arloak

Erauzketa industriak - IEX

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

HONDEAKETETAKO ETA ZUNDAKETETAKO TEKNIKARIA

Hondeaketetako eta zundaketetako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lurpeko eta aire zabaleko zulaketak egitea, zulaketaren berezko teknikak, bitartekoak eta baliabideak erabilita.
• Jasotako jarraibideen eta dokumentazio teknikoaren araberako leherketa simulatuak egitea, lehergailu geldoak prestatuz, kargatuz eta abiaraziz.
• Lurpeko hondeaketetan euste-lanak egitea, koadroak, zertxak, aingurak, buloiak eta gainerako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Aire zabaleko hondeaketetan ezpondak egonkortzea, ondorio horretarako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Hormigoi-proiekzioak egitea, beharrezko teknikak eta baliabideak aplikatuta.
• Zundaketak egitea, eragiketa bakoitzerako tresneria egokia prestatuta eta egokituta.
• Lekukoak eta laginak hartzea, eta saiakuntza eta neurketa geoteknikoak eta hidrologikoak tokian bertan eta laborategian egitea.
• Instalazioak, makinak eta tresneria muntatzea eta mantentzea, eta horretarako, horien elementuak egiaztatzeko, doitzeko eta ordezkatzeko lanak egitea eta berriro funtzionatzen jartzea, betiere kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan.
• Lurpeko espazioen hondeaketa egitea, eta, horretarako, materialaren erauzte hautakorrerako sistema mekanizatuak erabiltzea, baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obrak eraikitzeko.
• Aire zabaleko hondeaketetako eta lur-higidurako makineria maneiatzea, zehaztapen teknikoei jarraituta, segurtasun- eta eragimen-baldintzetan.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Meatzaria.
• Lur-higidurako, erauzketako eta hondeaketetako makineriaren gidari operadorea.
• Barruko pala kargatzailearen gidari operadorea.
• Zulatzeko eta otxabutzeko makinaren operadorea.
• Putzuak zulatzeko makineriaren operadorea.
• Erauzteko makineriaren, lugorritzeko makineriaren eta arrabolen operadorea.
• Artillaria.
• Eskoratzailea.
• Barrenaria.
• Meatzeetako harri-jotzailea.
• Meatzeetako elektromekanikaria.
• Meatze-prospekzioko eta prospekzio geoteknikoko zundatzailea.
• Prospekzio eta zundaketako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek meatzeen arloko erauzketa eta ikerketako enpresetan, erauzketa eta ikerketa hidrogeologikoko eta geoteknikoko enpresetan, eraikuntza-enpresetan, lur-higidurako enpresetan, aholkularitza geoteknikoetan, eta zundaketa, zulaketa, erauzketa eta lur higidurako enpresetan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Artillaria.
• Meatze-makineria mugikorraren operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zundaketak.
• Lan geoteknikoak.
• Zulaketak.
• Leherketa-teknikak.
• Euste-lanak.
• Ezpondak egonkortzea.
• Erauzte hautakorreko hondeaketak.
• Hondaketetako karga- eta garraio-eragiketak.
• Erauzketa-makineria erabiltzea eta maneiatzea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies