Lanbide-arloak

Erauzketa industriak - IEX

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

HONDEAKETETAKO ETA ZUNDAKETETAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lurpeko eta aire zabaleko zulaketak egitea, zulaketaren berezko teknikak, bitartekoak eta baliabideak erabilita.
• Jasotako jarraibideen eta dokumentazio teknikoaren araberako leherketa simulatuak egitea, lehergailu geldoak prestatuz, kargatuz eta abiaraziz.
• Lurpeko hondeaketetan euste-lanak egitea, koadroak, zertxak, aingurak, buloiak eta gainerako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Aire zabaleko hondeaketetan ezpondak egonkortzea, ondorio horretarako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Hormigoi-proiekzioak egitea, beharrezko teknikak eta baliabideak aplikatuta.
• Zundaketak egitea, eragiketa bakoitzerako tresneria egokia prestatuta eta egokituta.
• Lekukoak eta laginak hartzea, eta saiakuntza eta neurketa geoteknikoak eta hidrologikoak tokian bertan eta laborategian egitea.
• Instalazioak, makinak eta tresneria muntatzea eta mantentzea, eta horretarako, horien elementuak egiaztatzeko, doitzeko eta ordezkatzeko lanak egitea eta berriro funtzionatzen jartzea, betiere kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan.
• Lurpeko espazioen hondeaketa egitea, eta, horretarako, materialaren erauzte hautakorrerako sistema mekanizatuak erabiltzea, baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obrak eraikitzeko.
• Aire zabaleko hondeaketetako eta lur-higidurako makineria maneiatzea, zehaztapen teknikoei jarraituta, segurtasun- eta eragimen-baldintzetan.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Meatzaria.
• Lur-higidurako, erauzketako eta hondeaketetako makineriaren gidari operadorea.
• Barruko pala kargatzailearen gidari operadorea.
• Zulatzeko eta otxabutzeko makinaren operadorea.
• Putzuak zulatzeko makineriaren operadorea.
• Erauzteko makineriaren, lugorritzeko makineriaren eta arrabolen operadorea.
• Artillaria.
• Eskoratzailea.
• Barrenaria.
• Meatzeetako harri-jotzailea.
• Meatzeetako elektromekanikaria.
• Meatze-prospekzioko eta prospekzio geoteknikoko zundatzailea.
• Prospekzio eta zundaketako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek meatzeen arloko erauzketa eta ikerketako enpresetan, erauzketa eta ikerketa hidrogeologikoko eta geoteknikoko enpresetan, eraikuntza-enpresetan, lur-higidurako enpresetan, aholkularitza geoteknikoetan, eta zundaketa, zulaketa, erauzketa eta lur higidurako enpresetan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Artillaria.
• Meatze-makineria mugikorraren operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zundaketak. (115 o.)
• Lan geoteknikoak. (95 o.)
• Zulaketak. (115 o.)
• Leherketa-teknikak. (60 o.)
• Euste-lanak. (70 o.)
• Ezpondak egonkortzea. (40 o.)
• Erauzte hautakorreko hondeaketak. (100 o.)
• Hondaketetako karga- eta garraio-eragiketak. (85 o.)
• Erauzketa-makineria erabiltzea eta maneiatzea. (115 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.(50 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (35 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (220 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika