Lanbide-arloak

Erauzketa industriak - IEX

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

HONDEAKETETAKO ETA ZUNDAKETETAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lurpeko eta aire zabaleko zulaketak egitea, zulaketaren berezko teknikak, bitartekoak eta baliabideak erabilita.
• Jasotako jarraibideen eta dokumentazio teknikoaren araberako leherketa simulatuak egitea, lehergailu geldoak prestatuz, kargatuz eta abiaraziz.
• Lurpeko hondeaketetan euste-lanak egitea, koadroak, zertxak, aingurak, buloiak eta gainerako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Aire zabaleko hondeaketetan ezpondak egonkortzea, ondorio horretarako sistemak prestatuta eta jarrita.
• Hormigoi-proiekzioak egitea, beharrezko teknikak eta baliabideak aplikatuta.
• Zundaketak egitea, eragiketa bakoitzerako tresneria egokia prestatuta eta egokituta.
• Lekukoak eta laginak hartzea, eta saiakuntza eta neurketa geoteknikoak eta hidrologikoak tokian bertan eta laborategian egitea.
• Instalazioak, makinak eta tresneria muntatzea eta mantentzea, eta horretarako, horien elementuak egiaztatzeko, doitzeko eta ordezkatzeko lanak egitea eta berriro funtzionatzen jartzea, betiere kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan.
• Lurpeko espazioen hondeaketa egitea, eta, horretarako, materialaren erauzte hautakorrerako sistema mekanizatuak erabiltzea, baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obrak eraikitzeko.
• Aire zabaleko hondeaketetako eta lur-higidurako makineria maneiatzea, zehaztapen teknikoei jarraituta, segurtasun- eta eragimen-baldintzetan.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Meatzaria.
• Lur-higidurako, erauzketako eta hondeaketetako makineriaren gidari operadorea.
• Barruko pala kargatzailearen gidari operadorea.
• Zulatzeko eta otxabutzeko makinaren operadorea.
• Putzuak zulatzeko makineriaren operadorea.
• Erauzteko makineriaren, lugorritzeko makineriaren eta arrabolen operadorea.
• Artillaria.
• Eskoratzailea.
• Barrenaria.
• Meatzeetako harri-jotzailea.
• Meatzeetako elektromekanikaria.
• Meatze-prospekzioko eta prospekzio geoteknikoko zundatzailea.
• Prospekzio eta zundaketako teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek meatzeen arloko erauzketa eta ikerketako enpresetan, erauzketa eta ikerketa hidrogeologikoko eta geoteknikoko enpresetan, eraikuntza-enpresetan, lur-higidurako enpresetan, aholkularitza geoteknikoetan, eta zundaketa, zulaketa, erauzketa eta lur higidurako enpresetan egiten du lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Artillaria.
• Meatze-makineria mugikorraren operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zundaketak.
• Lan geoteknikoak.
• Zulaketak.
• Leherketa-teknikak.
• Euste-lanak.
• Ezpondak egonkortzea.
• Erauzte hautakorreko hondeaketak.
• Hondaketetako karga- eta garraio-eragiketak.
• Erauzketa-makineria erabiltzea eta maneiatzea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies