Lanbide-arloak

Eraikuntza eta obra zibila - EOC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ERAIKUNTZAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Enkofratuak lantzea eta muntatzea, zuinketaren arabera kokatuz eta osotasunaren egonkortasuna eta zurruntasuna bermatuz.
• Hormigoi armatuko elementuak gauzatzea, eta, horretarako, armadurak lantzea eta kokatzea eta hormigoia obran jartzen laguntzea.
• Igeltserotzako bistako fabrikak eraikitzea, baita harriz, adreiluz eta blokez estaltzekoak ere, kokalekua zuinkatuta eta aginduak beteta.
• Zapiatuak, emokadurak eta gehitzeak morteroekin, oreekin eta hormigoiekin egitea, berdingidatu gabeko eta gidari bidezko teknikak aplikatuta.
• Estalkietako lanak egitea, eta, eginkizun horretan, maldak eta isurialde triangeluarrak egiteko sistemak gauzatzea eta isolamendua, iragazgaiztea, elementu osagarriak eta estaldurako materialak antolatzea.
• Urbanizazio-lanak egitea, zoladurak eta erregistroak gauzatuta eta presiorik gabeko eroanbide linealak eta elementu osagarriak eta bereziak antolatuta.
• Paramentu horizontalak eta bertikalak estaltzea, eta horretarako, pieza zurrunen, xaflatzeen eta alikatatzeen bidezko zoladura-lanak egitea eta lautasuna eta junturen ezarpen egokia ziurtatzea.
• Igeltserotzako eta hormigoiko lanak antolatzea, eta, zeregin horretan, jarduerak planifikatzea eta materialak, giza baliabideak, bitartekoak eta tresneria esleitzea eta egokitzea.
• Igeltserotza- eta hormigoi-lanak baloratzea, obra-unitateak neurtzea eta aurrekontuak egitea.
• Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Taldeburua.
• Igeltseroa.
• Hormagina.
• Miren ofiziala.
• Zoladura-jartzailea.
• Saneamendu-sareko putzuzaina.
• Enkofratzailea.
• Burdinlaria.
• Teilatugilea.
• Arbel-langilea.
• Estalduren aplikatzailea.
• Alikatatze-zolatzailea.
• Eraikinetako eta obra zibileko iragazgaizte-sistemen instalatzailea.
• Terraza-iragazgaizlea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek eraikuntzaren sektorean dihardu, eraikuntzako enpresa txiki, ertain eta handietan, eta administrazio publikoetan, besteren nahiz norberaren kontura; eraikuntzan eta obra zibilean eraikitzeko, birgaitzeko, mantentzeko eta eraberritzeko igeltserotza- eta/edo hormigoi-lanak egiten.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Eraikuntza. (132 o.)
• Eraikuntza-planoen interpretazioa. (99 o.)
• Fabrikak. (198 o.)
• Estaldurak. (99 o.)
• Enkofratuak. (168 o.)
• Hormigoi armatua. (105 o.)
• Eraikuntza-lanen antolamendua. (99 o.)
• Urbanizazio-obrak. (132 o.)
• Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. (189 o.)
• Estalkiak. (132 o.)
• Iragazgaizteak eta isolamenduak. (66 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika