Lanbide-arloak

Eraikuntza eta obra zibila - EOC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ERAIKUNTZAKO TEKNIKARIA

Eraikuntzako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Enkofratuak lantzea eta muntatzea, zuinketaren arabera kokatuz eta osotasunaren egonkortasuna eta zurruntasuna bermatuz.
• Hormigoi armatuko elementuak gauzatzea, eta, horretarako, armadurak lantzea eta kokatzea eta hormigoia obran jartzen laguntzea.
• Igeltserotzako bistako fabrikak eraikitzea, baita harriz, adreiluz eta blokez estaltzekoak ere, kokalekua zuinkatuta eta aginduak beteta.
• Zapiatuak, emokadurak eta gehitzeak morteroekin, oreekin eta hormigoiekin egitea, berdingidatu gabeko eta gidari bidezko teknikak aplikatuta.
• Estalkietako lanak egitea, eta, eginkizun horretan, maldak eta isurialde triangeluarrak egiteko sistemak gauzatzea eta isolamendua, iragazgaiztea, elementu osagarriak eta estaldurako materialak antolatzea.
• Urbanizazio-lanak egitea, zoladurak eta erregistroak gauzatuta eta presiorik gabeko eroanbide linealak eta elementu osagarriak eta bereziak antolatuta.
• Paramentu horizontalak eta bertikalak estaltzea, eta horretarako, pieza zurrunen, xaflatzeen eta alikatatzeen bidezko zoladura-lanak egitea eta lautasuna eta junturen ezarpen egokia ziurtatzea.
• Igeltserotzako eta hormigoiko lanak antolatzea, eta, zeregin horretan, jarduerak planifikatzea eta materialak, giza baliabideak, bitartekoak eta tresneria esleitzea eta egokitzea.
• Igeltserotza- eta hormigoi-lanak baloratzea, obra-unitateak neurtzea eta aurrekontuak egitea.
• Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Taldeburua.
• Igeltseroa.
• Hormagina.
• Miren ofiziala.
• Zoladura-jartzailea.
• Saneamendu-sareko putzuzaina.
• Enkofratzailea.
• Burdinlaria.
• Teilatugilea.
• Arbel-langilea.
• Estalduren aplikatzailea.
• Alikatatze-zolatzailea.
• Eraikinetako eta obra zibileko iragazgaizte-sistemen instalatzailea.
• Terraza-iragazgaizlea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek eraikuntzaren sektorean dihardu, eraikuntzako enpresa txiki, ertain eta handietan, eta administrazio publikoetan, besteren nahiz norberaren kontura; eraikuntzan eta obra zibilean eraikitzeko, birgaitzeko, mantentzeko eta eraberritzeko igeltserotza- eta/edo hormigoi-lanak egiten.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Eraikuntza. (132 o.)
• Eraikuntza-planoen interpretazioa. (99 o.)
• Fabrikak. (198 o.)
• Estaldurak. (99 o.)
• Enkofratuak. (168 o.)
• Hormigoi armatua. (105 o.)
• Eraikuntza-lanak antolatzea. (99 o.)
• Urbanizazio-obrak. (132 o.)
• Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. (189 o.)
• Estalkiak. (132 o.)
• Iragazgaizteak eta isolamenduak. (66 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies