Lanbide-arloak

Eraikuntza eta obra zibila - EOC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ERAIKUNTZAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.

• Oinarrizko lanbide-titulua izatea (oinarrizko lanbide-heziketa).
• Teknikariaren edo teknikari laguntzailearen titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) bigarren maila gainditu izana.
• Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez hamazazpi urte beteta izan beharko dira proba egiten den urtean).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Enkofratuak lantzea eta muntatzea, zuinketaren arabera kokatuz eta osotasunaren egonkortasuna eta zurruntasuna bermatuz.
• Hormigoi armatuko elementuak gauzatzea, eta, horretarako, armadurak lantzea eta kokatzea eta hormigoia obran jartzen laguntzea.
• Igeltserotzako bistako fabrikak eraikitzea, baita harriz, adreiluz eta blokez estaltzekoak ere, kokalekua zuinkatuta eta aginduak beteta.
• Zapiatuak, emokadurak eta gehitzeak morteroekin, oreekin eta hormigoiekin egitea, berdingidatu gabeko eta gidari bidezko teknikak aplikatuta.
• Estalkietako lanak egitea, eta, eginkizun horretan, maldak eta isurialde triangeluarrak egiteko sistemak gauzatzea eta isolamendua, iragazgaiztea, elementu osagarriak eta estaldurako materialak antolatzea.
• Urbanizazio-lanak egitea, zoladurak eta erregistroak gauzatuta eta presiorik gabeko eroanbide linealak eta elementu osagarriak eta bereziak antolatuta.
• Paramentu horizontalak eta bertikalak estaltzea, eta horretarako, pieza zurrunen, xaflatzeen eta alikatatzeen bidezko zoladura-lanak egitea eta lautasuna eta junturen ezarpen egokia ziurtatzea.
• Igeltserotzako eta hormigoiko lanak antolatzea, eta, zeregin horretan, jarduerak planifikatzea eta materialak, giza baliabideak, bitartekoak eta tresneria esleitzea eta egokitzea.
• Igeltserotza- eta hormigoi-lanak baloratzea, obra-unitateak neurtzea eta aurrekontuak egitea.
• Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Taldeburua.
• Igeltseroa.
• Hormagina.
• Miren ofiziala.
• Zoladura-jartzailea.
• Saneamendu-sareko putzuzaina.
• Enkofratzailea.
• Burdinlaria.
• Teilatugilea.
• Arbel-langilea.
• Estalduren aplikatzailea.
• Alikatatze-zolatzailea.
• Eraikinetako eta obra zibileko iragazgaizte-sistemen instalatzailea.
• Terraza-iragazgaizlea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek eraikuntzaren sektorean dihardu, eraikuntzako enpresa txiki, ertain eta handietan, eta administrazio publikoetan, besteren nahiz norberaren kontura; eraikuntzan eta obra zibilean eraikitzeko, birgaitzeko, mantentzeko eta eraberritzeko igeltserotza- eta/edo hormigoi-lanak egiten.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Eraikuntza. (132 o.)
• Eraikuntza-planoen interpretazioa. (99 o.)
• Fabrikak. (198 o.)
• Estaldurak. (99 o.)
• Enkofratuak. (168 o.)
• Hormigoi armatua. (105 o.)
• Eraikuntza-lanen antolamendua. (99 o.)
• Urbanizazio-obrak. (132 o.)
• Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. (189 o.)
• Estalkiak. (132 o.)
• Iragazgaizteak eta isolamenduak. (66 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika