Lanbide-arloak

Eraikuntza eta obra zibila - EOC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ERAIKUNTZA-OBRAK ANTOLATZEKO ETA KONTROLATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Eraikuntza-obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko eskakizunak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasi eta egingo dut?

Obra-tokian eraikuntza eta obra zibila gauzatzeko lanak antolatu, baliabideak kudeatuta, lanak koordinatuta eta egindako obra-unitateak kontrolatuta, kontuan izanik proiektuaren zehaztapenak, obraren plangintza, jasotako jarraibideak, aplikatzekoa den araudia eta kalitatearen, segurtasunaren, laneko osasunaren eta ingurumenaren arloan ezarritako baldintzak.

Irakaskuntza horiek barnean hartzen dituzte laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak gauzatzeko behar diren ezaguerak.

Nire ikasketak amaitutakoan, zer egin dezaket?

Lan hauek egin:
• Taldeko buruak eta arduradunak eraikuntzako egitura-obretan.
• Eraikuntza-obrako arduraduna oro har.
• Birgaitzeko eta erreformatzeko obretako arduraduna eraikuntzan.
• Lantegiko burua eta/edo eraikinen akaberako langileen arduraduna.
• Langileburua eraikinen eraikuntzan.
• Obra zibileko arduraduna oro har.
• Lur-mugimenduetako arduraduna.
• Bide-zoru eta zoladuren arduraduna.
• Obra zibileko arduraduna eroanbide eta kanalizazioetan.
• Bulego teknikoko buruaren laguntzailea.
• Plangintza-egilearen laguntzailea.
• Kostu-kontroleko teknikariaren laguntzailea.
• Dokumentu-kontroleko teknikaria.
• Espezialista zuinketetan.

Ikasten jarraitu:
• Espezializazio profesionaleko ikastaroak.
• Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin, indarrean den araudiari jarraiki.
• Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin, indarrean den araudiari jarraiki.

Zein dira lanbide-irteerak?

Profesional honek eraikuntza-enpresa txiki, ertain eta handietan, administrazio publikoetan, arkitektura eta ingeniaritzako ikasketetan eta aholkularitza-bulegoetan betetzen du bere jarduera.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Eraikuntza-egiturak.
• Eraikuntzako neurketak eta balioespenak.
• Eraikuntza-zuinketak.
• Eraikuntzako plangintza.
• Eraikuntza-obren eta -proiektuen dokumentazioa.
• Eraikuntza-prozesuak eraikuntzan.
• Eraikuntza-prozesuak obra zibilean.
• Eraikuntza-egiturak kontrolatzea.
• Eraikuntza-obrak gauzatzeko lanak kontrolatzea.
• Obra zibilak gauzatzeko lanak kontrolatzea.
• Eraikuntza-obrak birgaitu eta kontserbatzea.
• Eraikuntza-obrak antolatu eta kontrolatzeko proiektua.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies