Lanbide-arloak

Eraikuntza eta obra zibila - EOC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

BARNEALDEETAKO, DEKORAZIOKO ETA BIRGAITZEKO OBRETAKO TEKNIKARIA

Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obretako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Partizioak eta estradosak egitea, aurrefabrikatutako xaflak muntatuta eta horien posizioa, finkapena, lautasuna eta amaierako akabera egiaztatuta.
• Pieza aurrefabrikatuekin sabai esekiak egitea, euste-elementuak, tiranteak, profilak eta xaflak zuinkatuta eta muntatuta.
• Zoru teknikoak eta holtzak instalatzea eta, horretarako, horien elementuen kokalekua zuinkatzea eta euskarriak, profilak, zoladura-piezak eta instalazioetarako erregistroak muntatzea.
• Eraikuntza-akaberetan oreekin eta morteroekin estaldura-lanak egitea, eta, hala, zarpiatuak, entokadurak, luzituak eta emokadurak egitea.
• Paramentu bertikalak eta horizontalak material arinekin egitea (paperarekin, ehunekin, zurarekin, plastikoarekin, metalekin eta abar), eta, horretarako, euskarriak prestatzea, orriak eta/edo piezak finkatzea eta loturak eta junturak ebaztea.
• Eraikuntza-elementuetan pinturekin, esmalteekin eta bernizekin akaberak egiteak, eta, eginkizun horretan, euskarriak prestatzea, nahasketak egitea eta zehaztutako geruzak aplikatzea, eskuko prozeduren eta prozedura mekanikoen bidez.
• Paramentu horizontalak eta bertikalak estaltzea, eta horretarako, pieza zurrunen, xaflatzeen eta alikatatzeen bidezko zoladura-lanak egitea eta lautasuna eta junturen ezarpen egokia ziurtatzea.
• Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko lanak antolatzea, eta, zeregin horretan, jarduerak planifikatzea eta materialak, giza baliabideak, bitartekoak eta tresneria esleitzea eta egokitzea.
• Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko lanen aurrekontuak egitea, obra-unitateak neurtuta eta baloratuta.
• Eraikuntza-planoak interpretatzea, haren elementuak identifikatuta eta dimentsioak lortuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Taldeburua eta/edo arduraduna.
• Fatxadako estaldura jarraituen aplikatzailea.
• Eraikuntzako entokatzailea.
• Alikatatze-zolatzailea.
• Igeltsu ijeztuko plaken eta sabai aizunen instalatzailea.
• Igeltsu xaflatuzko plaken junturagilea.
• Eraikuntzako aurrefabrikatu arinen jartzailea.
• Zoladura arinen jartzailea, oro har.
• Moketa-jartzailea.
• Zoladura goratu erregistragarrien instalatzailea.
• Holtzetako eta paneleztatze teknikoetako sistemen instalatzailea.
• Pintorea eta/edo papereztatzailea.
• Barnealdeetako pintorea.
• Barnealdeetako pintore dekoratzailea.
• Obrako pintorea.
• Eraikuntza-fatxadetako pintorea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek eraikuntzaren sektorean dihardu, eraikuntzako enpresa txiki, ertain eta handietan, eta administrazio publikoetan, besteren nahiz norberaren kontura; eraikuntzan eta obra zibilean eraikitzeko, birgaitzeko, mantentzeko eta eraberritzeko barnealdeetako eta dekorazioko lanak egiten.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Eraikuntza. (132 o.)
• Eraikuntza-planoen interpretazioa. (99 o.)
• Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. (189 o.)
• Estaldura jarraituak. (189 o.)
• Partizio aurrefabrikatuak. (264 o.)
• Holtz eta zoru teknikoak. (84 o.)
• Sabai esekiak. (99 o.)
• Estaldura arinak. (99 o.)
• Eraikuntzako dekorazio-pintura. (165 o.)
• Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko lanen antolamendua. (99 o.)
• Ingeles teknikoa (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies