Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.

• BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
• Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
• Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
• Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Neurketa-tresnetan eta beste kontrol-tresneria batzuetan eskura dagoen informazioa abiapuntu izanik, zentral elektriko baten parametroak kontrolatzeko, haren funtzionamendua ezagutzera begira.
• Zentral elektrikoetako plantan jardun-lanak egiteko, tresnerian eta instalazioetan esku hartuta eta arauzko eskakizunak errespetatuta.
• Zentral termoelektrikoetako lehen mailako mantentze- eta jardun-lanak antolatzeko, jardun-proposamenak landuta.
• Zentral hidroelektrikoetako mantentze- eta jardun-lanak antolatzeko, aurrez ezarritako jardun-prozedurak aplikatuta.
• Zentral elektrikoen funtzionamenduan, laneko arrisku-egoerak eta ingurumenerako arrisku-egoerak saihesteko, prebentzio- edo ingurumen-prozedurak aplikatuta.
• Zentraletako funtzionamendu-parametroak kontrolatzeko eta bistaratzeko, berariazko informatika-aplikazioak erabilita.
• Azpiestazio elektrikoen muntaia antolatzeko, eta, horretarako, ikuskapen-planak eta -irizpideak lantzeko.
• Azpiestazio elektrikoetan tokian bertan jarduteko eta lehen mailako mantentzea egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Ingurune seguruak sortzeko, eta, eginkizun horretan, zentraletako segurtasun-protokoloak eta -araudia errespetatzeko eta jardun-protokoloak garatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zentral termoelektrikoetako jardunaren laguntzaile teknikoa.
• Baterako sorkuntzako sistemetako jardunaren eta mantentzearen arduraduna.
• Zentral termoelektrikoko plantako langilea.
• Zentral termoelektrikoko kontroleko langilea.
• Zentral hidroelektrikoetako jardun eta mantentze-lanetako teknikaria.
• Zentral hidroelektrikoetako kontrol-zentroko langilea.
• Zentral hidroelektrikoetako plantako langilea.
• Azpiestazio elektrikoak muntatzearen arduraduna.
• Azpiestazio elektrikoak mantentzearen arduraduna.
• Azpiestazio elektrikoetako langile mantentzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek zentral elektriko termikoen bidez elektrizitatea sortzearekin lotzen diren enpresetan egiten du lan (ikatza, gasa, diesela, biomasa eta beste erregai batzuk, eta elektrizitatea sortzeko eguzki zentral termikoen instalazioak eta baterako sorkuntzako instalazioak barne), baita zentral hidroelektikoen bidez elektrizitatea sortzearekin lotzen diren enpresetan ere. Era berean, goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan egiten du lan, eta zentral eta azpizentral elektrikoek muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere bai -funtzionalki goragoko baten mende egongo da, baina bere kargura langileak ere izan ditzake-.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Goi-tentsioko kommutazio-tresnerietako sufre-hexafluoruroa berreskuratzea.
• Galdaretako industria-operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zentraletako sistema elektrikoak. (198 o.)
• Azpiestazio elektrikoak. (140 o.)
• Telekontrola eta automatismoak. (165 o.)
• Arrisku elektrikoen prebentzioa. (60 o.)
• Produkzio elektrikoko zentralak. (264 o.)
• Zentral elektrikoetako eragiketak. (200 o.)
• Zentral elektrikoak mantentzea. (264 o.)
• Giza taldeen koordinazioa. (100 o.)
• Zentral elektrikoen proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak

Azken sarrerak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika