Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Neurketa-tresnetan eta beste kontrol-tresneria batzuetan eskura dagoen informazioa abiapuntu izanik, zentral elektriko baten parametroak kontrolatzeko, haren funtzionamendua ezagutzera begira.
• Zentral elektrikoetako plantan jardun-lanak egiteko, tresnerian eta instalazioetan esku hartuta eta arauzko eskakizunak errespetatuta.
• Zentral termoelektrikoetako lehen mailako mantentze- eta jardun-lanak antolatzeko, jardun-proposamenak landuta.
• Zentral hidroelektrikoetako mantentze- eta jardun-lanak antolatzeko, aurrez ezarritako jardun-prozedurak aplikatuta.
• Zentral elektrikoen funtzionamenduan, laneko arrisku-egoerak eta ingurumenerako arrisku-egoerak saihesteko, prebentzio- edo ingurumen-prozedurak aplikatuta.
• Zentraletako funtzionamendu-parametroak kontrolatzeko eta bistaratzeko, berariazko informatika-aplikazioak erabilita.
• Azpiestazio elektrikoen muntaia antolatzeko, eta, horretarako, ikuskapen-planak eta -irizpideak lantzeko.
• Azpiestazio elektrikoetan tokian bertan jarduteko eta lehen mailako mantentzea egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Ingurune seguruak sortzeko, eta, eginkizun horretan, zentraletako segurtasun-protokoloak eta -araudia errespetatzeko eta jardun-protokoloak garatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zentral termoelektrikoetako jardunaren laguntzaile teknikoa.
• Baterako sorkuntzako sistemetako jardunaren eta mantentzearen arduraduna.
• Zentral termoelektrikoko plantako langilea.
• Zentral termoelektrikoko kontroleko langilea.
• Zentral hidroelektrikoetako jardun eta mantentze-lanetako teknikaria.
• Zentral hidroelektrikoetako kontrol-zentroko langilea.
• Zentral hidroelektrikoetako plantako langilea.
• Azpiestazio elektrikoak muntatzearen arduraduna.
• Azpiestazio elektrikoak mantentzearen arduraduna.
• Azpiestazio elektrikoetako langile mantentzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek zentral elektriko termikoen bidez elektrizitatea sortzearekin lotzen diren enpresetan egiten du lan (ikatza, gasa, diesela, biomasa eta beste erregai batzuk, eta elektrizitatea sortzeko eguzki zentral termikoen instalazioak eta baterako sorkuntzako instalazioak barne), baita zentral hidroelektikoen bidez elektrizitatea sortzearekin lotzen diren enpresetan ere. Era berean, goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan egiten du lan, eta zentral eta azpizentral elektrikoek muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere bai -funtzionalki goragoko baten mende egongo da, baina bere kargura langileak ere izan ditzake-.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Goi-tentsioko kommutazio-tresnerietako sufre-hexafluoruroa berreskuratzea.
• Galdaretako industria-operadorea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zentraletako sistema elektrikoak. (198 o.)
• Azpiestazio elektrikoak. (140 o.)
• Telekontrola eta automatismoak. (165 o.)
• Arrisku elektrikoen prebentzioa. (60 o.)
• Produkzio elektrikoko zentralak. (264 o.)
• Zentral elektrikoetako eragiketak. (200 o.)
• Zentral elektrikoak mantentzea. (264 o.)
• Giza taldeen koordinazioa. (100 o.)
• Zentral elektrikoen proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies