Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

UREN TRATAMENDURAKO SARE ETA ARAZTEGIETAKO TEKNIKARIA

Uren tratamendurako sare eta araztegietako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2000 ordu.

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Lurra prestatzeko lanak egitea, ur-sareen muntaketarekin eta mantentze-lanekin eta saneamenduarekin lotutakoak.
• Barneko ur-instalazioak muntatzea eta mantentze-lanak egitea, kalitate, segurtasun eta ingurumen-babesaren inguruan ezarritako baldintzak aintzat hartuta.
• Ur-sareak martxan jartzea, eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko behar diren probak egitea.
• Ur-sareekin eta ur-tratamenduko estazioekin lotutako ekipamenduak eta elementu mekaniko osagarriak muntatzea, eta funtzionatzen dutela bermatzea.
• Ur-sareetako eta ur-tratamenduko estazioetako ekipamenduekin lotutako sistema elektrikoak muntatzea, eta funtzionatzen dutela bermatzea.
• Ur-sareetako eta ur-tratamenduko estazioetako ustiapenarekin lotutako eragiketak egitea, kalitate, segurtasun eta ingurumen-babesaren inguruan ezarritako baldintzak aintzat hartuta.
• Proba funtzionalak eta arauzkoak egitea ur-sareetan, funtzionamendua egiaztatzeko eta doitzeko.
• Lagin adierazgarriak, datuak eta parametroen erregistroak hartzea ur-sareetan eta ura tratatzeko estazioetan, dauden zehaztapenen arabera.
• Ur mota desberdinetako analisiak egitea, kasu bakoitzean dagozkion prozedurak eta teknikak erabilita.
• Ura tratatzeko estazioetan prozesuen funtzionamendua kontrolatzea, eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea.
• Ur-sareetan eta ura tratatzeko estazioetan disfuntzioak eta matxurak aurkitzea, ezarritako prozedurak aplikatuta.
• Indarrean dagoen araudia betetzeko eskatzen diren dokumentu tekniko eta administratiboak egitea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Ur-hornidura eta -banaketarako sareen muntatzailea.
• Saneamendu-sare eta -instalazioen muntatzailea.
• Ur-sareen muntatzailea.
• Saneamendu-sareen muntatzailea.
• Hornidurako ura tratatzeko instalazioko langilea.
• Hondakin-urak tratatzeko instalazioko langilea.
• Hondakin-urak tratatzeko instalazioko teknikaria.
• Errausteko instalazioetako operazioak, ur-tratamendukoak, eta instalazioetako beste langile batzuk.
• Eraikinetako ur-instalazioen muntatzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek Administrazioan eta ur-hornikuntzarako sare, saneamendu-sare eta eraikinetako barneko sareen muntaketa, eragiketak eta mantentze-lanak egiten dituzten enpresetan egiten du lan, baita ura tratatzeko eta potabilizatzeko sektoreko enpresetan eta hondakin-uren arazketako sektorekoetan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zuinketak ur-sareetan.
• Ur-araztegiak.
• Instalazio elektrikoak ur-sareetan.
• Mekanizazio- eta lotura-teknikak.
• Ur-sareak muntatzea eta zerbitzuan jartzea.
• Uraren kalitatea.
• Eraikuntza-lanak uren tratamendurako sare eta araztegietan.
• Ekipamenduen eta instalazioen mantentzea.
• Hidraulika eta ur-sareak.
• Sareen mantentzea.
• Ur-instalazioak muntatzea eta mantentzea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies