Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

URAREN KUDEAKETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Uraren kudeaketako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2000 ordu.

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.

 

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Ur-sareak eta -instalazioak eraikitzeko obrak eta haien muntaketa planifikatzea eta antolatzea, proiektutik abiatuta.
• Ur-sareak eta -instalazioak muntatzeko lanak egitea.
• Ur-sareak eta -instalazioak abian jartzeko lanak egitea.
• Ustiapen-eragiketak antolatzea ur-sare eta -instalazioetan.
• Ur-sareak eta -instalazioak abian jartzeko egin beharreko proba funtzional eta arauzkoen egokitasuna egiaztatzea.
• Ur-sareen eta -instalazioen prebentziozko mantentze-lanetako planak egitea.
• Ur-sare eta -instalazioetako matxurak eta disfuntzioak konpontzea.
• Ur-sare eta -instalazioetan ekipamendu mekanikoen eta elektrikoen muntaketa antolatzea.
• Ur-sare eta -instalazioetan prozesuen kontrola sistema automatikoen bidez egitea.
• Ur-sareak eta -instalazioak eraikitzeko obrak eta haien muntaketa ikuskatzea.
• Instalazio bateko uraren erabilera efizientea izan dadin beharrezkoak diren kudeaketa-eragiketak egitea.
• Indarrean dagoen araudia betetzeko eskatzen diren dokumentu tekniko eta administratiboak egitea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Administrazioan eta ur-sareen eta -instalazioen muntaketa, eragiketak eta mantentze-lanak egiten dituzten enpresetan egin dezakezu lan, baita uren tratamendua egiteko eta hondakin-urak berrerabiltzeko enpresetan ere.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Lanbide Heziketako goi-mailako beste heziketa-ziklo bat, moduluak baliozkotzeko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak egiteko aukerarekin, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Uraren hornidura eta banaketarako sareen muntaketako arduraduna.
• Saneamendu-sare eta -instalazioen muntaketako arduraduna.
• Ur-sareetako mantentze-lanetako arduraduna.
• Saneamendu-sareetako mantentze-lanetako arduraduna.
• Hornidurako ura tratatzeko instalazioko langilea.
• Hondakin-urak tratatzeko instalazioko langilea.
• Uraren erabilera eraginkorraren kudeaketako teknikaria.
• Ura banatzeko sistemetako teknikaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Planifikazioa eta zuinketa.
• Uraren kalitatea eta tratamendua.
• Uraren kudeaketa eraginkorra.
• Ur-sareen konfigurazioa.
• Sistema elektrikoak ur-instalazioetan.
• Automatismoak eta urrutiko kontrola ur-instalazioetan.
• Ur-sare eta ur-instalazioetako lanak.
• Eragiketen, kalitatearen eta ingurumenaren kudeaketa.
• Muntatze teknikak ur-instalazioetan.
• Komunikazio- eta harreman-teknikak.
• Uraren kudeaketa eraginkorreko proiektua.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies