Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ENERGIA BERRIZTAGARRIETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Parke eolikoak zerbitzuan jartzeko, jarduteko eta mantentzeko lanak kudeatzeko, betiere proiektuetan eta beste dokumentu tekniko batzuetan biltzen den informazio teknikoaren interpretazioa abiapuntu izanik.
• Parke eolikoen kudeaketarako teleaginteko sistemekin lan egiteko, eta, eginkizun horretan, multzoaren funtzionamendua baldintza atmosferikoetara eta sareko eskakizunetara egokitzeko.
• Parke eolikoetan tokian bertan jarduteko eta mantentze-lanak egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Aerosorgailuak eta parke eolikoak muntatzearekin, jardutearekin eta mantentzearekin lotzen diren laneko arrisku-egoerak eta ingurumenerako arrisku egoerak ebaluatzeko, arrisku mota bakoitzerako prebentzio-neurriak zehaztuta.
• Azpiestazio elektrikoen muntaia antolatzeko, eta, horretarako, ikuskapen-planak eta -irizpideak lantzeko.
• Azpiestazio elektrikoetan tokiko jardun-lanak egiteko eta lehen mailako mantentzea egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Eguzki instalazio fotovoltaikoak muntatzeko, jarduteko eta mantentzeko, betiere proiektuetan eta beste dokumentu tekniko batzuetan biltzen den informazio teknikoaren interpretazioa abiapuntu izanik.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzeko lanak antolatzeko, eta ikuskapen-planak eta -instalazioak lantzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Instalazio eolikoak maneiatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeko teknikaria.
• Parke eolikoen muntaiaren arduraduna.
• Aerosorgailuen muntaiaren arduraduna.
• Aerosorgailuen muntatzaile espezialista.
• Parke eolikoak mantentzeko espezialista.
• Eguzki-instalazioen sustatzailea.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzearen eta mantentzearen arduraduna.
• Eguzki-zentral fotovoltaiko txikiak ustiatzearen eta mantentzearen arduraduna.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen langile muntatzailea.
• Instalazio eolikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak muntatzearen arduraduna.
• Instalazio eolikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak mantentzearen arduraduna.
• Instalazio elektrikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak mantentzeko langilea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek energia eolikoko instalazioak eta energia elektrikoa produzitzeko eguzki-instalazio fotovoltaikoak sustatzera, muntatzera, ustiatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresetan egiten du lan, baita energia elektrikoa sortzearekin, garraiatzearekin eta banatzearekin lotzen diren enpresetan, goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan, eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Goi-tentsioko kommutazio-tresnerietako sufre-hexafluoruroa berreskuratzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zentraletako sistema elektrikoak. (198 o.)
• Azpiestazio elektrikoak. (140 o.)
• Telekontrola eta automatismoak. (165 o.)
• Arrisku elektrikoen prebentzioa. (60 o.)
• Energia berriztagarrien sistemak. (165 o.)
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen konfigurazioa. (165 o.)
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaia kudeatzea. (160 o.)
• Parke eolikoen muntaia kudeatzea. (140 o.)
• Parke eolikoak maneiatzea eta mantentzea. (198 o.)
• Energia berriztagarrien proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika