Lanbide-arloak

Energia eta ura - ENA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ENERGIA BERRIZTAGARRIETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Energia berriztagarrietako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Parke eolikoak zerbitzuan jartzeko, jarduteko eta mantentzeko lanak kudeatzeko, betiere proiektuetan eta beste dokumentu tekniko batzuetan biltzen den informazio teknikoaren interpretazioa abiapuntu izanik.
• Parke eolikoen kudeaketarako teleaginteko sistemekin lan egiteko, eta, eginkizun horretan, multzoaren funtzionamendua baldintza atmosferikoetara eta sareko eskakizunetara egokitzeko.
• Parke eolikoetan tokian bertan jarduteko eta mantentze-lanak egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Aerosorgailuak eta parke eolikoak muntatzearekin, jardutearekin eta mantentzearekin lotzen diren laneko arrisku-egoerak eta ingurumenerako arrisku egoerak ebaluatzeko, arrisku mota bakoitzerako prebentzio-neurriak zehaztuta.
• Azpiestazio elektrikoen muntaia antolatzeko, eta, horretarako, ikuskapen-planak eta -irizpideak lantzeko.
• Azpiestazio elektrikoetan tokiko jardun-lanak egiteko eta lehen mailako mantentzea egiteko, betiere arauzko segurtasun-protokoloei eta arriskuen prebentzio-protokoloei jarraituta.
• Eguzki instalazio fotovoltaikoak muntatzeko, jarduteko eta mantentzeko, betiere proiektuetan eta beste dokumentu tekniko batzuetan biltzen den informazio teknikoaren interpretazioa abiapuntu izanik.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzeko lanak antolatzeko, eta ikuskapen-planak eta -instalazioak lantzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Instalazio eolikoak maneiatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeko teknikaria.
• Parke eolikoen muntaiaren arduraduna.
• Aerosorgailuen muntaiaren arduraduna.
• Aerosorgailuen muntatzaile espezialista.
• Parke eolikoak mantentzeko espezialista.
• Eguzki-instalazioen sustatzailea.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzearen eta mantentzearen arduraduna.
• Eguzki-zentral fotovoltaiko txikiak ustiatzearen eta mantentzearen arduraduna.
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen langile muntatzailea.
• Instalazio eolikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak muntatzearen arduraduna.
• Instalazio eolikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak mantentzearen arduraduna.
• Instalazio elektrikoetako eta fotovoltaikoetako azpiestazio elektrikoak mantentzeko langilea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek energia eolikoko instalazioak eta energia elektrikoa produzitzeko eguzki-instalazio fotovoltaikoak sustatzera, muntatzera, ustiatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresetan egiten du lan, baita energia elektrikoa sortzearekin, garraiatzearekin eta banatzearekin lotzen diren enpresetan, goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan, eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Goi-tentsioko kommutazio-tresnerietako sufre-hexafluoruroa berreskuratzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Zentraletako sistema elektrikoak. (198 o.)
• Azpiestazio elektrikoak. (140 o.)
• Telekontrola eta automatismoak. (165 o.)
• Arrisku elektrikoen prebentzioa. (60 o.)
• Energia berriztagarrien sistemak. (165 o.)
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen konfigurazioa. (165 o.)
• Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaia kudeatzea. (160 o.)
• Parke eolikoen muntaia kudeatzea. (140 o.)
• Parke eolikoak maneiatzea eta mantentzea. (198 o.)
• Energia berriztagarrien proiektuak. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies