Lanbide-arloak

Elikagaien industriak - INA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUETAKO ETA KALITATEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Produkzio-prozesuak planifikatzea, eta elaboratu beharreko produktuaren arabera esleitzea tresneria eta instalazioak.
• Elikagaien produkzioa eta produkzioko sistema automatikoak programatzea eta antolatzea, ezarritako kalitateko, segurtasuneko eta ingurumen-babeseko eskakizunak aintzat hartuz.
• Elikagaiak elaboratzeko eragiketak gidatzea eta sortzen diren gorabeherak ebaztea.
• Ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko eragiketak gainbegiratzea, kalitate eta segurtasun-baldintzetan.
• Elikadura-enpresako logistika planifikatzea, eta lehengaiak, gai osagarriak eta produktuak hornitzeko, biltegiratzeko eta bidaltzeko eragiketak antolatzea.
• Tresneriaren eta instalazioen mantentze-egoera eta operatibotasuna programatzea eta ikuskatzea, eta higiene, kalitate, eraginkortasun eta segurtasuneko baldintzetan funtzionatzen dutela bermatzea.
• Kalitatea kontrolatzea eta bermatzea, saiakuntza fisikoen, kimikoen, mikrobiologikoen eta sentsorialen bitartez.
• Elikadura-enpresa txikiko produktuak merkaturatzea eta sustatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elikagaien industriako enpresa txikietan, ertainetan edo handietan, lan-talde baten barruan. Produkzioaren kudeaketako, antolamenduko eta kontroleko zereginak egiten ditu, betiere elikagaien alorreko logistikaren, ikerketaren, garapenaren, kalitatearen eta segurtasunaren arloetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Lerroko, fabrikazio-plantako, sekzioko edo biltegiko burua.
• Txandako burua.
• Tresneriaren, prozesuen eta produktuen ikuskatzailea.
• Produkzio-arduraduna.
• Beste produktu batzuk elaboratzeko eta prozesuak garatzeko arduraduna.
• Elikagaien analisietako teknikaria.
• Zentzumen-analisietako teknikaria.
• Kalitate-kontroleko laborategiko teknikaria.
• Kalitateko ikuskatzailea.
• Elikagaien segurtasunaren kudeaketako arduraduna.
• Hornikuntzetako arduraduna.
• Ontziratze- eta enbalatze-lerroko arduraduna.
• Ingurumen-kontroleko eta lan-segurtasuneko arduraduna.
• Merkataritza-teknikaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikadura-teknologia. (198 o.)
• Elikadura-bioteknologia. (100 o.)
• Elikagaien analisia. (132 o.)
• Elikagaiak prestatzeko eta kontserbatzeko tratamenduak. (198 o.)
• Elikagaien produkzioaren antolamendua. (66 o.)
• Elikagaien industriako merkaturatzea eta logistika. (100 o.)
• Elikagaien industriako kalitatearen eta ingurumenaren kudeaketa. (100 o.)
• Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa. (132 o.)
• Elikagaien kontrol mikrobiologikoa eta sentsoriala. (66 o.)
• Nutrizioa eta elikadura-segurtasuna. (99 o.)
• Elikagaien industriako prozesu integratuak. (120 o.)
• Elikadura-berrikuntza. (80 o.)
• Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies