Lanbide-arloak

Elikagaien industriak - INA

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUETAKO ETA KALITATEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Produkzio-prozesuak planifikatzea, eta elaboratu beharreko produktuaren arabera esleitzea tresneria eta instalazioak.
• Elikagaien produkzioa eta produkzioko sistema automatikoak programatzea eta antolatzea, ezarritako kalitateko, segurtasuneko eta ingurumen-babeseko eskakizunak aintzat hartuz.
• Elikagaiak elaboratzeko eragiketak gidatzea eta sortzen diren gorabeherak ebaztea.
• Ontziratzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko eragiketak gainbegiratzea, kalitate eta segurtasun-baldintzetan.
• Elikadura-enpresako logistika planifikatzea, eta lehengaiak, gai osagarriak eta produktuak hornitzeko, biltegiratzeko eta bidaltzeko eragiketak antolatzea.
• Tresneriaren eta instalazioen mantentze-egoera eta operatibotasuna programatzea eta ikuskatzea, eta higiene, kalitate, eraginkortasun eta segurtasuneko baldintzetan funtzionatzen dutela bermatzea.
• Kalitatea kontrolatzea eta bermatzea, saiakuntza fisikoen, kimikoen, mikrobiologikoen eta sentsorialen bitartez.
• Elikadura-enpresa txikiko produktuak merkaturatzea eta sustatzea.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elikagaien industriako enpresa txikietan, ertainetan edo handietan, lan-talde baten barruan. Produkzioaren kudeaketako, antolamenduko eta kontroleko zereginak egiten ditu, betiere elikagaien alorreko logistikaren, ikerketaren, garapenaren, kalitatearen eta segurtasunaren arloetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Lerroko, fabrikazio-plantako, sekzioko edo biltegiko burua.
• Txandako burua.
• Tresneriaren, prozesuen eta produktuen ikuskatzailea.
• Produkzio-arduraduna.
• Beste produktu batzuk elaboratzeko eta prozesuak garatzeko arduraduna.
• Elikagaien analisietako teknikaria.
• Zentzumen-analisietako teknikaria.
• Kalitate-kontroleko laborategiko teknikaria.
• Kalitateko ikuskatzailea.
• Elikagaien segurtasunaren kudeaketako arduraduna.
• Hornikuntzetako arduraduna.
• Ontziratze- eta enbalatze-lerroko arduraduna.
• Ingurumen-kontroleko eta lan-segurtasuneko arduraduna.
• Merkataritza-teknikaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikadura-teknologia. (198 o.)
• Elikadura-bioteknologia. (100 o.)
• Elikagaien analisia. (132 o.)
• Elikagaiak prestatzeko eta kontserbatzeko tratamenduak. (198 o.)
• Elikagaien produkzioaren antolamendua. (66 o.)
• Elikagaien industriako merkaturatzea eta logistika. (100 o.)
• Elikagaien industriako kalitatearen eta ingurumenaren kudeaketa. (100 o.)
• Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa. (132 o.)
• Elikagaien kontrol mikrobiologikoa eta sentsoriala. (66 o.)
• Nutrizioa eta elikadura-segurtasuna. (99 o.)
• Elikagaien industriako prozesu integratuak. (120 o.)
• Elikadura-berrikuntza. (80 o.)
• Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies