Lanbide-arloak

Elikagaien industriak - INA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ELIKAGAIAK ELABORATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Elikagaiak elaboratzea eta ontziratzea, produkzio eta kalitateko planen arabera, eta, horretarako, tresneriaren lehen mailako mantentzea egitea eta elikagaien higienearen eta segurtasunaren arloan, ingurumen-babesaren arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen legeria aplikatzea.
• Lehengaiak eta gai osagarriak hornitzea eta biltegiratzea, produktuaren ezaugarriak kontuan izanik.
• Produkzio-sistemak eta -tresneria produkzio-prozesuaren eskakizunen arabera erregulatzea.
• Elikagaiak elaboratzean, prozedura-eskuliburuaren arabera kontrolatzea eragiketak.
• Produktu bakoitzaren eskakizunen arabera aplikatzea kontserbazio-tratamenduak.
• Elaboratutako produktuak ontziratzea, etiketatzea eta biltzea, eta, hala, produktuak banatzean eta merkaturatzean horien integritatea ziurtatzea.
• Produktu burutuak biltegiratzea eta, horretarako, izakinen kontrola egitea eta bidalketa egiaztatzea.
• Tresneria eta instalazioak prestatzea eta mantentzea, eta funtzionamendua eta higienea kalitate, segurtasun eta eraginkortasuneko baldintzetan bermatzea.
• Erregistroak eta gertakarien parteak osatzea, kalitate-prozedurak erabiliz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Profesional honek honako eremu funtzional hauetako enpresa txiki, ertain edo handietan egiten du lan: lehengaiak eta materialak hartzearen arlokoetan, produkzio-tresneria prestatzearen eta maneiatzearen arlokoetan, elaborazio-eragiketak kontrolatzearen arlokoetan, elaborazio, ontziratze eta enbalajeko eragiketak kontrolatzearen arlokoetan, eta produktu burutuen kalitate-kontrolean, biltegiratze-lanetan eta bidalketan laguntzen duten arlokoetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Elikagaien elaboratzailea.
• Elikagaiak tratatzeko eta elaboratzeko makina eta tresnerien operadorea.
• Ontziratzeko eta enbalatzeko lerroen operadorea eta kontrolatzailea.
• Harreragilea eta biltegizaina.
• Produkzio-lerroetako lehengaien eta materialen biltzailea.
• Dosifikatzailea.
• Lerroko ikuskatzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikagaien industriako lehengaiak. (132 o.)
• Lehengaiak egokitzeko eragiketak. (198 o.)
• Transformazio- eta kontserbazio-tratamenduak. (297 o.)
• Elikagaiak prozesatzea. (273 o.)
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak. (126 o.)
• Elikagaien industriako prozesu teknologikoak. (198 o.)
• Elikagaien salmenta eta merkaturatzea. (63 o.)
• Elikagaien industrietako biltegiko lanak eta kontrola. (66 o.)
• Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea. (66 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika