Lanbide-arloak

Elikagaien industriak - INA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ELIKAGAIAK ELABORATZEKO TEKNIKARIA

Elikagaiak elaboratzeko teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Elikagaiak elaboratzea eta ontziratzea, produkzio eta kalitateko planen arabera, eta, horretarako, tresneriaren lehen mailako mantentzea egitea eta elikagaien higienearen eta segurtasunaren arloan, ingurumen-babesaren arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen legeria aplikatzea.
• Lehengaiak eta gai osagarriak hornitzea eta biltegiratzea, produktuaren ezaugarriak kontuan izanik.
• Produkzio-sistemak eta -tresneria produkzio-prozesuaren eskakizunen arabera erregulatzea.
• Elikagaiak elaboratzean, prozedura-eskuliburuaren arabera kontrolatzea eragiketak.
• Produktu bakoitzaren eskakizunen arabera aplikatzea kontserbazio-tratamenduak.
• Elaboratutako produktuak ontziratzea, etiketatzea eta biltzea, eta, hala, produktuak banatzean eta merkaturatzean horien integritatea ziurtatzea.
• Produktu burutuak biltegiratzea eta, horretarako, izakinen kontrola egitea eta bidalketa egiaztatzea.
• Tresneria eta instalazioak prestatzea eta mantentzea, eta funtzionamendua eta higienea kalitate, segurtasun eta eraginkortasuneko baldintzetan bermatzea.
• Erregistroak eta gertakarien parteak osatzea, kalitate-prozedurak erabiliz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Profesional honek honako eremu funtzional hauetako enpresa txiki, ertain edo handietan egiten du lan: lehengaiak eta materialak hartzearen arlokoetan, produkzio-tresneria prestatzearen eta maneiatzearen arlokoetan, elaborazio-eragiketak kontrolatzearen arlokoetan, elaborazio, ontziratze eta enbalajeko eragiketak kontrolatzearen arlokoetan, eta produktu burutuen kalitate-kontrolean, biltegiratze-lanetan eta bidalketan laguntzen duten arlokoetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Elikagaien elaboratzailea.
• Elikagaiak tratatzeko eta elaboratzeko makina eta tresnerien operadorea.
• Ontziratzeko eta enbalatzeko lerroen operadorea eta kontrolatzailea.
• Harreragilea eta biltegizaina.
• Produkzio-lerroetako lehengaien eta materialen biltzailea.
• Dosifikatzailea.
• Lerroko ikuskatzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Elikagaien industriako lehengaiak. (132 o.)
• Lehengaiak egokitzeko eragiketak. (198 o.)
• Transformazio- eta kontserbazio-tratamenduak. (297 o.)
• Elikagaiak prozesatzea. (273 o.)
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak. (126 o.)
• Elikagaien industriako prozesu teknologikoak. (198 o.)
• Elikagaien salmenta eta merkaturatzea. (63 o.)
• Elikagaien industrietako biltegiko lanak eta kontrola. (66 o.)
• Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea. (66 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies