Lanbide-arloak

Elikagaien industriak - INA

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

OLIBA-OLIOETAN ETA ARDOETAN TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Oliba-olioak, ardoak eta beste edari batzuk elaboratzea eta ontziratzea, produkzio- eta kalitate-planen arabera, eta tresneriaren lehen mailako mantentze-lanak egitea.

Profesional hau gai izango da:
• Oliba-olioa ateratzeko, prozedura- eta kalitate-eskuliburuetan ezarritako baldintzetan.
• Oliba-olioak fintzeko eta egokitzeko eragiketak gidatzeko.
• Destilakinak eta edari espiritutsuak elaboratzeko.
• Akabera- eta egonkortze-eragiketak egiteko.
• Hartzidurak kontrolatzeko.
• Lehengaiak eta gai osagarriak hornitzeko eta biltegiratzeko.
• Elaboratutako produktuak ontziratzeko, etiketatzeko eta enbalatzeko.
• Produkzio-tresneria erregulatzeko.
• Tresneria eta instalazioak prestatzeko eta mantentzeko, horien funtzionamendua eta higienea bermatuta.
• Elaboratutako produktuak marketin-teknikak aplikatuta sustatzeko eta merkaturatzeko.

Irakaskuntza horietan, honako zeregin hauetarako beharrezko ezagupenak hartzen dira barnean:
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko.
• Elikagai-manipulatzaileen txartela lortzeko.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Oliba-olioa, ardoa, eta beste edari batzuk elaboratzeko eta ontziratzeko industrian, eta teknologia tradizionala edo aurreratua duten enpresetan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Upeltegiko maisua.
• Olio-errotako maisua.
• Olio-errotako eta upeltegiko laguntzailea.
• Olio-errotako eta upeltegiko saltzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Ardoen elaborazioko teknikaria.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Olioaren, ardoaren eta beste edari batzuen industriako lehengaiak eta produktuak.
• Oliba-olioa ateratzea.
• Ardoen elaborazioa.
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Oliba-olioak egokitzea.
• Beste edari eta deribatu batzuen elaborazioa.
• Analisi sentsoriala.
• Elikagaien salmenta eta merkaturatzea.
• Elikagaien industrietako biltegiko lanak eta kontrola.
• Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies