Lanbide-arloak

Elektrizitatea eta elektronika - ELE

Heziketa-zikloak > Goi-maila

TELEKOMUNIKAZIO ETA INFORMATIKA SISTEMETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Telekomunikazio-instalazioen edo -sistemen proiektuak garatzeko, txostenak eta zehaztapenak lantzeko datuak eta ezaugarriak lortuta.
• Instalazioen, tresneriaren eta elementuen parametroak kalkulatzeko, indarrean dagoen araudia eta bezeroaren eskakizunak beteta.
• Telekomunikazio-instalazioak eta -sistemak zehaztapenen eta arauzko aginduen arabera konfiguratzeko.
• Telekomunikazio-instalazioen eta -sistemen muntaia planifikatzeko, dokumentazio teknikoaren eta obra-baldinzten arabera.
• Obraren muntaia-programatik eta plan orokorretik abiatuta, instalazioen muntaia abian jartzeko.
• Instalazioak eta sistemak muntatzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gainbegiratzeko, obra-baldintzetara egokitzen diren egiaztatzeko eta haien aurrerapena kontrolatzeko, enpresaren helburuak betetzera begira.
• Mantentze-lanak planifikatzeko, arauditik, instalazioaren baldintzetatik eta fabrikatzaileen gomendioetatik abiatuta.
• Instalazioak mantentzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gauzatzeko, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
• Telekomunikazio-instalazioak eta -tresneria zerbitzuan jartzeko, eskakizunak betetzen direla ikuskatu, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak ziurtatu ondoren.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
• Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
• Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
• Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek telekomunikazioetara, sistemen integraziora, banda zabaleko sareetara, sare telematikoetara eta ikus-entzunezko baliabideetara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, proiektuen garatzaile gisa, sistemen integratzaile gisa eta instalazioak eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren kontura.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Telekomunikazio-tresneria eta -sistemak instalatzea eta mantentzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea. (132 o.)
• Telekomunikazio-sistemen elementuak. (132 o.)
• Informatika-sistemak eta sare lokalak. (231 o.)
• Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak. (198 o.)
• Ikus-entzunezko produkzio-sistemak. (120 o.)
• Sare telematikoak. (140 o.)
• Irrati-komunikazioen sistemak. (120 o.)
• Sistema integratuak eta etxe digitala. (120 o.)
• Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea. (66 o.)
• Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak. (132 o.)
• Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies