Lanbide-arloak

Elektrizitatea eta elektronika - ELE

Heziketa-zikloak > Goi-maila

TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKA-SISTEMETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Telekomunikazio-instalazioen edo -sistemen proiektuak garatzeko, txostenak eta zehaztapenak lantzeko datuak eta ezaugarriak lortuta.
• Instalazioen, tresneriaren eta elementuen parametroak kalkulatzeko, indarrean dagoen araudia eta bezeroaren eskakizunak beteta.
• Telekomunikazio-instalazioak eta -sistemak zehaztapenen eta arauzko aginduen arabera konfiguratzeko.
• Telekomunikazio-instalazioen eta -sistemen muntaia planifikatzeko, dokumentazio teknikoaren eta obra-baldinzten arabera.
• Obraren muntaia-programatik eta plan orokorretik abiatuta, instalazioen muntaia abian jartzeko.
• Instalazioak eta sistemak muntatzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gainbegiratzeko, obra-baldintzetara egokitzen diren egiaztatzeko eta haien aurrerapena kontrolatzeko, enpresaren helburuak betetzera begira.
• Mantentze-lanak planifikatzeko, arauditik, instalazioaren baldintzetatik eta fabrikatzaileen gomendioetatik abiatuta.
• Instalazioak mantentzeko prozesuak ikuskatzeko eta/edo gauzatzeko, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
• Telekomunikazio-instalazioak eta -tresneria zerbitzuan jartzeko, eskakizunak betetzen direla ikuskatu, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak ziurtatu ondoren.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio-instalazioetako proiektugile laguntzailea.
• Telekomunikazio-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
• Telekomunikazio-instalazioetako obra-burua.
• Produkzio-estudioetan irrati- eta telebista-sistemetako tresneriak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Irratidifusio-sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista-zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Irrati-loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
• Informatika-tresneriak eta -sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek telekomunikazioetara, sistemen integraziora, banda zabaleko sareetara, sare telematikoetara eta ikus-entzunezko baliabideetara zuzentzen diren zerbitzu-sektoreko enpresa pribatuetan zein publikoetan egiten du lan, proiektuen garatzaile gisa, sistemen integratzaile gisa eta instalazioak eta azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanen ikuskatzaile gisa, bere kontura zein besteren kontura.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Telekomunikazio-tresneria eta -sistemak instalatzea eta mantentzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea. (132 o.)
• Telekomunikazio-sistemen elementuak. (132 o.)
• Informatika-sistemak eta sare lokalak. (231 o.)
• Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak. (198 o.)
• Ikus-entzunezko produkzio-sistemak. (120 o.)
• Sare telematikoak. (140 o.)
• Irrati-komunikazioko sistemak. (120 o.)
• Sistema integratuak eta etxe digitala. (120 o.)
• Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea. (66 o.)
• Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak. (132 o.)
• Telekomunikazio- eta informatika-sistemen proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies