Lanbide-arloak

Elektrizitatea eta elektronika - ELE

Heziketa-zikloak > Goi-maila

SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:
     • Batxilergoko titulua izatea.
     • Lanbide Heziketako teknikari titulua edo Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen titulua izatea.
     • Heziketa-zikloan sartutako 3. mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana.
     • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko prestatzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana.
     • Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • Lanbide Heziketako Goi Mailako teknikari titulua edo Unibertsitate-titulu bat izatea.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Batxilergoko titulua, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritakoa.
          o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua edo titulua lortzeko irakasgai guztiak gaindituta izatea.
          o Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gaindituta izatea.
          o Unibertsitateko edo unibertsitate aurreko orientazio-ikastaroa gainditu izana.
          o Teknikari espezialistaren titulua, goi-mailako teknikariaren titulua edo baliokidea ondorio akademikoetarako.
          o Unibertsitate-titulua edo baliokidea.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoaren esparruan, instalazio elektroteknikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea eta proiektuak garatzea. Konpetentziaren beste helburu bat da telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea, ezarritako dokumentazio teknikotik, zehaztapenetatik, arauditik eta prozeduretatik abiatuta, funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren zaintza ziurtatuta.
• Instalazioei/sistemei buruzko zehaztapenen txostena egitea, proiektuak edo memoria teknikoak prestatzeko datuak lortu ondoren.
• Instalazioen tresneriaren eta elementuen ezaugarri teknikoak kalkulatzea, indarrean dagoen araudia eta bezeroaren eskakizunak betetzeko.
• Instalazioak eta sistemak arauzko zehaztapenen eta jarraibideen arabera konfiguratzea.
• Dokumentazio teknikoa edo obraren ezaugarriak abiapuntu izanik, instalazioen muntaia eta protokoloak planifikatzea.
• Obraren muntaia-programatik eta plan orokorretik abiatuta, instalazioen muntaia abian jartzea.
• Instalazioak muntatzeko prozesuak ikuskatzea, obra-baldintzetara egokitzen diren egiaztatzea eta haien aurrerapena kontrolatzea, enpresaren helburuak betetzeko.
• Instalazioak mantentzeko prozesuak ikuskatzea, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
• Instalazioak zerbitzuan jartzea, eskakizunak betetzen direla ikuskatu, eta kalitate- eta segurtasun-baldintzak ziurtatu ondoren.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Profesional honek batik bat zeregin hauetan diharduten enpresetan garatzen du bere jarduera: eraikinen ingurunean xede bereziak dituzten instalazio elektrikoen, sistema domotiko eta immotikoen instalazioaren, eraikinetako telekomunikazio-azpiegituren, behe tentsioko sare elektrikoen eta sistema automatizatuen muntaia eta mantentze-lanak kudeatu eta ikuskatzea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
• Proiektugile elektroteknikoa.
• Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
• Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
• Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
• Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.
• Behe-tentsioko sare elektrikoetako eta kanpo-argiteriako koordinatzaile teknikoa.
• Behe-tentsioko banaketa-sare elektrikoetako eta kanpo-argiteriako obren langileburua.
• Behe-tentsioko banaketa-sare elektrikoetako eta kanpo-argiteriako obren arduraduna.
• Behe-tentsioko banaketa-sare elektrikoetako eta kanpo-argiteriako instalatzaileen taldeko burua.
• Banaketa-instalazio elektrikoen eta kanpo-argiteriaren mantentze-lanen kudeatzailea.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Behe-tentsioko instalatzaile baimendua. Oinarrizko txartela eta espezialitateak.
• Telekomunikazio-tresneria eta -sistemak instalatzea eta mantentzea.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak. (165 o.)
• Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak. (198 o.)
• Instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa. (66 o.)
• Sistema eta zirkuitu elektrikoak. (165 o.)
• Instalazio domotiko eta automatikoetako teknikak eta prozesuak. (180 o.)
• Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena. (160 o.)
• Instalazio domotiko eta automatikoen konfigurazioa. (160 o.)
• Instalazio elektrikoen konfigurazioa. (198 o.)
• Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa. (99 o.)
• Sistema elektrotekniko eta automatizatuen proiektua (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika