Lanbide-arloak

Elektrizitatea eta elektronika - ELE

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikaria

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?


Profesional hau gai izango da:
• Instalazioak eta sistemen kokapena berriz planteatzeko, funtzionatzen ari diren beste sistema batzuekiko interferentziak minimizatuta eta muntaketaren bideragarritasuna bermatuta.
• Elementuak, tresneria eta sistemak hartzeko eta inbentariatzeko, eta, horretarako, eskatutako zehaztapenak eta egiaztapenak betetzen direla egiaztatzeko.
• Instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzeko lanak programatzeko, eta, horretarako, abian jartzeko probak definitzeko, fabrikatzailearen zehaztapenen eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Instalazioak, sistemak eta tresneria mantentzeko lanak planifikatzeko, eta, horretarako, gauzatzeko denborak eta erabilgarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatzeko.
• Ordezko piezen eta material suntsikorren hornikuntza programatzeko, eta, horretarako, haien bateragarritasuna eta homologazioa bermatzeko eta biltegiratzeko baldintza optimoak ezartzeko.
• Sortutako hondakinen tratamendua kudeatzeko, eta, horretarako, berriz erabil daitezkeen eta zaharkitze-biltegi batean gorde daitezkeen elementuak definitzeko.
• Muntaketarako behar diren azpiegiturak egiaztatzeko, eta, horretarako, behar diren egokitze-eragiketak egiteko.
• Muntatzeko eta desmuntatzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, multzoaren funtzionaltasuna ziurtatzeko.
• Abian jartzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, ezaugarri teknikoak eta indarrean dagoen araudia betetzen dela egiaztatzeko eta behar diren doikuntzak egiteko.
• Mantentze-lan prebentiboak egiteko, fabrikatzailearen gomendioak eta indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.
• Matxurak diagnostikatzeko, eta, horretarako, konponketa zentroko langileek, fabrikatzaileak edo banatzaile baimendun batek egin behar duen identifikatzeko.
• Matxurak konpontzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan zerbitzuan jartzea bermatzeko.
• Muntatzeko eta desmuntatzeko, abian jartzeko eta mantentzeko ekintzak gainbegiratzeko, eta, horretarako, kasu bakoitzean eskatzen diren zehaztapenak betetzen direla egiaztatzeko.
• Gauzatutako edo gainbegiratutako prozesu eta prozedura guztietan kalitate-kontroleko eta segurtasuneko planak aplikatzeko, laneko arriskuen prebentzioan eta lotutako ingurumen-babesean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezaupideak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elektromedikuntzako sistemen instalatzaile taldeko burua.
• Elektromedikuntzako sistemen mantentze-lanen koordinatzailea eta gainbegiratzailea.
• Aplikazio elektromedikoetako espezialista.
• Elektromedikuntzako sistemetako produktu-espezialista.
• Elektromedikuntzako sistemetako aholkulari teknikoa.
• Elektronikako teknikaria, elektromedikuntzako espezialitatekoa.
• Elektromedikuntzako instalatzailea eta konpontzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek bere kontura zein besteren kontura egiten du lan osasun-zentro publiko edo pribatuen elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzen eta/edo mantentzen dituzten zerbitzu teknikoetan, eta enpresa fabrikatzaileen, banatzaileen edo zerbitzu-hornitzaileen elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzeko eta/edo mantentzeko lanak gauzatzen edo aholkatzen dituzten laguntza teknikoko edo bezeroentzako arretako sailetan, haien forma juridikoa eta tamaina direnak direla ere. Bere lanbide-esparruan garatzen dituen jarduerak administrazio eskudunek araututa daude.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Instalazio elektrikoak. (132 o.)
• Elektromekanika- eta fluido-sistemak. (99 o.)
• Sistema elektronikoak eta fotonikoak. (132 o.)
• Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak. (216 o.)
• Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemak. (165 o.)
• Laborategi- eta hemodialisi-sistemak. (132 o.)
• Errehabilitazio-sistemak eta proba funtzionalak. (99 o.)
• Osasun-teknologia, eremu klinikoan. (99 o.)
• Elektromedikuntzako sistemak eskuratzeko plangintza. (144 o.)
• Elektromedikuntzako sistemen muntaiaren eta mantentzearen kudeaketa. (126 o.)
• Elektromedikuntza klinikoko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (54 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (420 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies