Lanbide-arloak

Elektrizitatea eta elektronika - ELE

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Instalazioak eta sistemen kokapena berriz planteatzeko, funtzionatzen ari diren beste sistema batzuekiko interferentziak minimizatuta eta muntaketaren bideragarritasuna bermatuta.
• Elementuak, tresneria eta sistemak hartzeko eta inbentariatzeko, eta, horretarako, eskatutako zehaztapenak eta egiaztapenak betetzen direla egiaztatzeko.
• Instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzeko lanak programatzeko, eta, horretarako, abian jartzeko probak definitzeko, fabrikatzailearen zehaztapenen eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
• Instalazioak, sistemak eta tresneria mantentzeko lanak planifikatzeko, eta, horretarako, gauzatzeko denborak eta erabilgarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatzeko.
• Ordezko piezen eta material suntsikorren hornikuntza programatzeko, eta, horretarako, haien bateragarritasuna eta homologazioa bermatzeko eta biltegiratzeko baldintza optimoak ezartzeko.
• Sortutako hondakinen tratamendua kudeatzeko, eta, horretarako, berriz erabil daitezkeen eta zaharkitze-biltegi batean gorde daitezkeen elementuak definitzeko.
• Muntaketarako behar diren azpiegiturak egiaztatzeko, eta, horretarako, behar diren egokitze-eragiketak egiteko.
• Muntatzeko eta desmuntatzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, multzoaren funtzionaltasuna ziurtatzeko.
• Abian jartzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, ezaugarri teknikoak eta indarrean dagoen araudia betetzen dela egiaztatzeko eta behar diren doikuntzak egiteko.
• Mantentze-lan prebentiboak egiteko, fabrikatzailearen gomendioak eta indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.
• Matxurak diagnostikatzeko, eta, horretarako, konponketa zentroko langileek, fabrikatzaileak edo banatzaile baimendun batek egin behar duen identifikatzeko.
• Matxurak konpontzeko lanak gauzatzeko, eta, horretarako, kalitate- eta segurtasun-baldintzetan zerbitzuan jartzea bermatzeko.
• Muntatzeko eta desmuntatzeko, abian jartzeko eta mantentzeko ekintzak gainbegiratzeko, eta, horretarako, kasu bakoitzean eskatzen diren zehaztapenak betetzen direla egiaztatzeko.
• Gauzatutako edo gainbegiratutako prozesu eta prozedura guztietan kalitate-kontroleko eta segurtasuneko planak aplikatzeko, laneko arriskuen prebentzioan eta lotutako ingurumen-babesean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.

Irakaskuntza horiek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak egiteko beharrezko ezaupideak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Elektromedikuntzako sistemen instalatzaile taldeko burua.
• Elektromedikuntzako sistemen mantentze-lanen koordinatzailea eta gainbegiratzailea.
• Aplikazio elektromedikoetako espezialista.
• Elektromedikuntzako sistemetako produktu-espezialista.
• Elektromedikuntzako sistemetako aholkulari teknikoa.
• Elektronikako teknikaria, elektromedikuntzako espezialitatekoa.
• Elektromedikuntzako instalatzailea eta konpontzailea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek bere kontura zein besteren kontura egiten du lan osasun-zentro publiko edo pribatuen elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzen eta/edo mantentzen dituzten zerbitzu teknikoetan, eta enpresa fabrikatzaileen, banatzaileen edo zerbitzu-hornitzaileen elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta tresneria muntatzeko eta/edo mantentzeko lanak gauzatzen edo aholkatzen dituzten laguntza teknikoko edo bezeroentzako arretako sailetan, haien forma juridikoa eta tamaina direnak direla ere. Bere lanbide-esparruan garatzen dituen jarduerak administrazio eskudunek araututa daude.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Instalazio elektrikoak. (132 o.)
• Elektromekanika- eta fluido-sistemak. (99 o.)
• Sistema elektronikoak eta fotonikoak. (132 o.)
• Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak. (216 o.)
• Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemak. (165 o.)
• Laborategi- eta hemodialisi-sistemak. (132 o.)
• Errehabilitazio-sistemak eta proba funtzionalak. (99 o.)
• Osasun-teknologia, eremu klinikoan. (99 o.)
• Elektromedikuntzako sistemak eskuratzeko plangintza. (144 o.)
• Elektromedikuntzako sistemen muntaiaren eta mantentzearen kudeaketa. (126 o.)
• Elektromedikuntza klinikoko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (54 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (420 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies