Lanbide-arloak

Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza - TCP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

OINETAKOETAKO ETA MODA-OSAGARRIETAKO TEKNIKARIA

Oinetakoetako eta moda-osagarrietako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Fitxa teknikoak eta prozedura-eskuliburuak interpretatzeko eta, hala, araudiaren eskakizunak betetzeko eta bezeroaren eskaerei erantzuteko.
• Oinetakoen eta osagaien fabrikaziorako orkoiak prestatzeko eta patroiak egokitzeko.
• Oinetakoak eta larrukigintzako gaiak ebakitzeko, mihiztatzeko, muntatzeko eta akabera emateko prozesuetarako lehengaiak eta materia osagarriak hautatzeko.
• Oinetakoen eta modako osagaien industria-fabrikazioko eta neurrirako fabrikazioko prozesuetarako makineria, lanabesak eta erremintak prestatzeko.
• Larrua eta beste material batzuk ebakitzeko, fitxa teknikoaren jarraibideen arabera eta kalitate- eta segurtasun-baldintzetan.
• Ebakitako piezak prestatzeko eta mihiztatzeko, ezarritako kalitate eta segurtasun-protokoloei jarraituta.
• Oinetakoak eta modako osagaiak muntatzeko, fitxa teknikoaren arabera eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraituta.
• Ikuskizunetarako oinetakoak eta osagaiak egiteko, betiere figurinera eta ikuskizun motara egokituta eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraituta.
• Neurrirako oinetakoak eta oinetako ortopedikoak egiteko, eta, eginkizun horretan, fitxa teknikoari, agindu fakultatiboari eta/edo bezeroen eskariei jarraitzeko eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-irizpideei jarraitzeko.
• Oinetakoen eta modako osagaien fabrikaziorako makinen, tresneriaren eta erreminten lehen mailako mantentze-lanak egiteko, mantentze-fitxaren arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetan lan egin dezakezu:
• Larru-ebakitzailea.
• Oinetakoak josteko eta muntatzeko piezen ebakitzailea.
• Larruzko eskularruetako eta larrukigintzako ebakitzailea.
• Oinetako piezak ebakitzeko makinen operadorea.
• Eskuzko eta makinako ebakitzailea.
• Makinen operadorea.
• Josteko industria-makinen operadorea.
• Oinetakoen makina bidezko muntatzailea.
• Oinetakoen eskuzko muntatzailea.
• Neurrirako oinetakoen zapataria.
• Zapatari ortopedista.
• Biltegizaina.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek oinetakoak eta modako osagaiak prestatzen, ebakitzen, mihiztatzen, muntatzen eta akabera ematen diharduten oinetakoen eta larrukigintzako gaien industria-fabrikazioko enpresetan eta lantegietan egiten du lan. Era berean, neurrirako oinetakoak, oinetako ortopedikoak eta ikuskizunetarako oinetakoak eskuz lantzen dituzten establezimenduetan egin dezake lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Oinetakoak eta joerak.
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Materialak ebakitzea.
• Ehungintzako materiak eta larrua.
• Jantzigintza industriala.
• Larrukigintzako gaien muntaia eta akabera.
• Oinetakoen muntaia eta akabera.
• Oinetakoak neurrira egiteko prozesuak.
• Neurrirako oinetakoak eta oinetako ortopedikoak fabrikatzeko teknikak.
• Ikuskizunetarako oinetakoen transformazioa.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies