Lanbide-arloak

Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza - TCP

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

EHUNGINTZAKO PRODUKTUAK FABRIKATZEKO ETA HOBETZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Fabrikazio-prozesuaren faseak identifikatzea, fase horietako bakoitza azken produktuarekin lotuta, betiere fitxa teknikoak interpretatzeko.
• Lehengaien propietateak eta ezaugarriak aztertzea, horien aplikazioak eta erabilera-irizpideak deskribatuta, hautaketari begira.
• Fitxa teknikoak interpretatzea, eta lehengaiak eta beste gai osagarri batzuk prestatzeko prozedurak eta materialak identifikatzea.
• Errezetak eta formulazioak interpretatzea, eta, horretarako, produktu kimikoen kontzentrazioak eta kantitateak identifikatzea, baita tratamendu-bainuak eta -oreak prestatzeko prozedurak ere.
• Makineriaren ezaugarriak ezagutzea, eta makineriak produkzio-prozesuaren fase bakoitzarekin duen lotura zehaztea, betiere makineria, lanabesak eta erremintak prestatzeko.
• Prozedurak identifikatzea, eta inplikatuta dauden prozesuak ezaugarritzea, baita produktuei akabera emateko eta biltegiratzeko teknikak ere.
• Tarteko eta amaierako produktuak egiaztatzeko irizpideak aztertzea, eta produktu horiek ezaugarritzen dituzten prozesuaren parametroak identifikatzea, produktuen amaierako ezaugarriak eta aurkezpena egiaztatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Makineriaren operadorea.
• Sailkatzailea.
• Ehungintzako tinduen teknikaria, artilearen garbiketa (ehungintza).
• Akabera-emailea.
• Ehuna hobetzeko teknikaria.
• Ehuna hobetzeko disoluzioen prestatzailea.
• Irazki bidezko ehulea.
• Puntu-ehulea.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek jantzigintzarako, etxeko ehunetarako eta erabilera teknikoko ehunetarako erabiliko diren harien, ehundu gabeko oihalen eta zulo-brodatuzko eta puntuzko ehunen produkziora zuzentzen diren enpresetan egiten du lan. Era berean, hariak, ehundu gabeko oihalak, zulo-brodatuzko eta puntuzko ehunak eta jantziak hobetzera zuzentzen diren enpresetan egin dezake lan. 

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Ehungintzako materiak eta larrua.
• Aprestuen aplikazioa.
• Ehungintzako akaberak.
• Prestaketa eta tindaketa.
• Estanpazioa.
• Harien eta ehundu gabeko oihalen fabrikazioa.
• Zulo-brodatuzko ehungintza-teknikak.
• Bilketa bidezko puntuzko ehungintza-teknikak.
• Irazki bidezko puntuzko ehungintza-teknikak.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies