Lanbide-arloak

Beira eta zeramika - VIC

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ZERAMIKAZKO PRODUKTUAK GARATZEKO ETA FABRIKATZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Zeramikazko produktuak garatzeko eta fabrikatzeko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Konposizio zeramikoak garatzea, eta oreen, produktu zeramikoen, konformatuen eta fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikoen fabrikazioa kudeatzea.

Profesional hau gai izango da:
• Laborategiko, planta pilotuko eta planta industrialeko probak egiteko, eta, hala, produktu eta ore zeramikoak eta fritakin, esmalte eta pigmentu zeramikoak garatzeko.
• Erabiltzaileari konposizioen aplikazioan teknikoki aholkuak emateko eta prozesuaren informazioa  lantzeko.
• Produkzioa programatzeko.
• Fabrikazioko lerroen eta tresneriaren prestaketa- eta doikuntza-lanak antolatzeko.
• Produkzioa abian jartzeko.
• Fabrikazio-prozesuak eta kontrol-sistemak gainbegiratzeko.
• Lortutako emaitzak kudeatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lanak:
• Ore zeramikoen, fritakinen, pigmentuen, esmalteen, eraikuntzarako lauzen eta terrakota-materialen, material erregogorren, ontziteria zeramikoen, sanitarioen, dekorazio-gaien eta erabilera teknikoko zeramiken fabrikazio-sektorean.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

• Produktuaren ikerketa- eta garapen-laborategia.
• Ore, esmalte eta pigmentu zeramikoen industrietako laguntza teknikoko saltzailea.
• Industria zeramikoetako eta pigmentu-industrietako eta esmalte zeramikoko industrietako produkzioaren programazioa eta kontrola.
• Pigmentuen eta esmalte zeramikoen industrietako eta industria zeramikoetako kalitate-kudeaketa.
• Pigmentuen eta esmalte zeramikoen industrietako eta industria zeramikoetako kalitate-kontroleko laborategia.
• Pigmentuen eta esmalte zeramikoen industrietako eta industria zeramikoetako ingurumen-kudeaketa.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ore zeramikoen garapena.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen garapena.
• Produktu zeramikoen garapena.
• Ore zeramikoen eta produktu zeramiko konformatuen fabrikazioa.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikazioa.
• Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesuen kontrola.
• Produkzioaren programazioa.
• Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa.
• Zeramika aurreratuak.
• Zeramika-produktuak fabrikatzeko proiektua.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies