Lanbide-arloak

Beira eta zeramika - VIC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ZERAMIKAZKO PRODUKTUAK FABRIKATZEKO TEKNIKARIA

Zeramikazko produktuak fabrikatzeko teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:

 

Erdi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua edo ikasketa-maila handiagoko titulua edukitzea.
• Oinarrizko Lanbide Heziketako titulua.
• Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programa (HLKP) baten nahitaezko moduluak gainditu izana.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana (ikastaroa hastean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da)
• Erdi-mailako edo goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 17 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea
• Goi-mailako zikloetarako sarbidea ahalbidetzen duten titulazioetakoren bat edo horren baliokidea edukitzea
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Bigarren Hezkuntzako gradudunaren titulua
o Teknikari laguntzailearen titulua
o Teknikariaren titulua
o Goi-batxilergoko titulua
o Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehen ziklo esperimentaleko bigarren kurtsoa gainditu izana
o Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetan 1963ko planeko hirugarren kurtsoa edo komun esperimentalen bigarrena gainditu izana
o Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi kurtsoetan gehienez ere bi irakasgai gainditu gabe izatea egiaztatzea
o Ondorio akademikoetarako aurrekoren baten baliokidetzat jotzen diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lehengaiak hornitzea eta biltegiratzea, haien ezaugarriei erreparatuta.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunen arabera.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako tresneria eta instalazioak gidatzea, jasotako argibideei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuen orea fabrikatzeko, konformatzeko, esmaltatzeko eta erretzeko makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuak fabrikatzeko tresneria eta instalazioak jarraibide teknikoen arabera gidatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Lehengaiak, prozesuak, produktu akabatuak eta produktuen garapena ezaugarritzeko eta kontrolatzeko saiakuntzak egitea, ezarritako prozedurei jarraituta.
• Produktu zeramiko elaboratuak sailkatzeko, enbalatzeko eta biltegiratzeko tresneria eta instalazioak gidatzea, produktuen ezaugarriak kontuan hartuta.
• Makinak, tresneria eta instalazioak mantentzeko lanak egitea, horien eragimen- eta eraginkortasun-baldintzak mantentzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Produktu zeramikoen sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietako produkzio-arloa.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba egiteko prestaketarekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Esmalteak eta tinta zeramikoak prestatzeko sekzioko arduraduna.
• Lehengaiak hartu, biltegiratu eta kontrolatzeko arduraduna.
• Oreak ehotzeko arduraduna.
• Industria zeramikoko atomizazioko arduraduna.
• Oreen sekzioko arduraduna.
• Galdaketa-lerroko arduraduna.
• Estrusio-lerroko arduraduna.
• Platerak moldeatzeko makinako gidaria.
• Esmaltatze-lerroko arduraduna.
• Dekorazio-lerroko arduraduna.
• Aldizkako labeetako eta labe jarraitu ez-automatikoetako arduraduna.
• Erretzea erregulatzeko aginte automatikoak dituzten labe jarraituetako labaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ore zeramikoak fabrikatzeko prozesuak.
• Fritakin eta pigmentu zeramikoak fabrikatzeko prozesuak.
• Esmalte zeramikoak prestatzeko prozesuak.
• Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesuak.
• Zeramikaren arloko araudia.
• Zeramikazko materialen eta prozesuen kontrola.
• Produktuak garatzeko teknikak eta saiakuntzak.
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies