Lanbide-arloak

Beira eta zeramika - VIC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ZERAMIKAZKO PRODUKTUAK FABRIKATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lehengaiak hornitzea eta biltegiratzea, haien ezaugarriei erreparatuta.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunen arabera.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako tresneria eta instalazioak gidatzea, jasotako argibideei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuen orea fabrikatzeko, konformatzeko, esmaltatzeko eta erretzeko makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuak fabrikatzeko tresneria eta instalazioak jarraibide teknikoen arabera gidatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Lehengaiak, prozesuak, produktu akabatuak eta produktuen garapena ezaugarritzeko eta kontrolatzeko saiakuntzak egitea, ezarritako prozedurei jarraituta.
• Produktu zeramiko elaboratuak sailkatzeko, enbalatzeko eta biltegiratzeko tresneria eta instalazioak gidatzea, produktuen ezaugarriak kontuan hartuta.
• Makinak, tresneria eta instalazioak mantentzeko lanak egitea, horien eragimen- eta eraginkortasun-baldintzak mantentzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Produktu zeramikoen sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietako produkzio-arloa.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Esmalteak eta tinta zeramikoak prestatzeko sekzioko arduraduna.
• Lehengaiak hartu, biltegiratu eta kontrolatzeko arduraduna.
• Oreak ehotzeko arduraduna.
• Industria zeramikoko atomizazioko arduraduna.
• Oreen sekzioko arduraduna.
• Galdaketa-lerroko arduraduna.
• Estrusio-lerroko arduraduna.
• Platerak moldeatzeko makinako gidaria.
• Esmaltatze-lerroko arduraduna.
• Dekorazio-lerroko arduraduna.
• Aldizkako labeetako eta labe jarraitu ez-automatikoetako arduraduna.
• Erretzea erregulatzeko aginte automatikoak dituzten labe jarraituetako labaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ore zeramikoak fabrikatzeko prozesuak. (80 o.)
• Fritakin eta pigmentu zeramikoak fabrikatzeko prozesuak. (90 o.)
• Esmalte zeramikoak prestatzeko prozesuak. (100 o.)
• Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesuak. (150 o.)
• Zeramikaren arloko araudia. (90 o.)
• Zeramikazko materialen eta prozesuen kontrola. (110 o.)
• Produktuak garatzeko teknikak eta saiakuntzak. (120 o.)
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak. (55 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (50 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (35 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (220 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika