Lanbide-arloak

Beira eta zeramika - VIC

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

ZERAMIKAZKO PRODUKTUAK FABRIKATZEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Lehengaiak hornitzea eta biltegiratzea, haien ezaugarriei erreparatuta.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunen arabera.
• Fritakin, pigmentu eta esmalte zeramikoen fabrikaziorako tresneria eta instalazioak gidatzea, jasotako argibideei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuen orea fabrikatzeko, konformatzeko, esmaltatzeko eta erretzeko makinak, tresneria eta instalazioak prestatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Produktu zeramiko konformatuak fabrikatzeko tresneria eta instalazioak jarraibide teknikoen arabera gidatzea, produkzio-prozesuaren eskakizunei jarraituta.
• Lehengaiak, prozesuak, produktu akabatuak eta produktuen garapena ezaugarritzeko eta kontrolatzeko saiakuntzak egitea, ezarritako prozedurei jarraituta.
• Produktu zeramiko elaboratuak sailkatzeko, enbalatzeko eta biltegiratzeko tresneria eta instalazioak gidatzea, produktuen ezaugarriak kontuan hartuta.
• Makinak, tresneria eta instalazioak mantentzeko lanak egitea, horien eragimen- eta eraginkortasun-baldintzak mantentzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Produktu zeramikoen sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietako produkzio-arloa.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:
• Esmalteak eta tinta zeramikoak prestatzeko sekzioko arduraduna.
• Lehengaiak hartu, biltegiratu eta kontrolatzeko arduraduna.
• Oreak ehotzeko arduraduna.
• Industria zeramikoko atomizazioko arduraduna.
• Oreen sekzioko arduraduna.
• Galdaketa-lerroko arduraduna.
• Estrusio-lerroko arduraduna.
• Platerak moldeatzeko makinako gidaria.
• Esmaltatze-lerroko arduraduna.
• Dekorazio-lerroko arduraduna.
• Aldizkako labeetako eta labe jarraitu ez-automatikoetako arduraduna.
• Erretzea erregulatzeko aginte automatikoak dituzten labe jarraituetako labaria.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Ore zeramikoak fabrikatzeko prozesuak.
• Fritakin eta pigmentu zeramikoak fabrikatzeko prozesuak.
• Esmalte zeramikoak prestatzeko prozesuak.
• Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesuak.
• Zeramikaren arloko araudia.
• Zeramikazko materialen eta prozesuen kontrola.
• Produktuak garatzeko teknikak eta saiakuntzak.
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Laneko prestakuntza eta orientabidea.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Lantokiko prestakuntza.

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies