Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Goi-maila

PRODUKZIO GRAFIKOAREN DISEINUKO ETA KUDEAKETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Produkzio grafikoaren diseinuko eta kudeaketako goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:
 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Prozesu grafikoetan beharrezkoak diren materialak zehazteko, eta horien kontrola eta hornidura lan-fluxuaren arabera eta araudi teknikoaren arabera antolatzeko.
• Aurreinprimaketako prozesuak eta baliabideak kudeatzeko, produkzio-eskakizunen arabera.
• Prozesu grafikoek teknikoki erreproduzi ditzaketen proiektuak eta diseinuak sortzeko.
• Bezeroarenganako arreta-zerbitzua eta produktu grafikoen merkaturatzea kudeatzeko.
• Produkzio grafikoa antolatzeko, produkzio-prozesua kalitate-kudeaketako sistemaren arabera programatuta eta planifikatuta.
• Prozesu grafikoetan kolorea kudeatzeko, lan-fluxuaren arabera eta eskura duen tresneriaren arabera.
• Inprimaketa-ondoko, transformatuetako eta akaberetako prozesuak eta baliabideak produkzio-eskakizunen arabera kudeatzeko.
• Inprimaketako prozesuak eta baliabideak kudeatzeko, produkzio-eskakizunen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Diseinatzaile grafikoa.
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Inprimaketako teknikaria.
• Industria-koadernatzeko teknikaria.
• Paper, kartoi eta bestelako euskarri grafikoetako transformatuen prozesuetako teknikaria.
• Paperezko eta kartoizko produktu amaituen egiaztatzailea.
• Industria grafikoetako kolore-kudeaketaren teknikaria.
• Industria grafikoetako produkzio-laguntzailea.
• Industria grafikoetako aurrekontu-egilea.
• Industria grafikoetako bulego teknikoko teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulua lortzen duten pertsonek arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako enpresetan, argitaletxeetan, egunkarietan edo aldizkarietan, ontziak eta enbalajeak egiten dituzten enpresetan eta packaging enpresetan egiten dute lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Edukiak honako lanbide-modulu hauetan biltzen dira:
• Produkzio grafikoko materialak. (165 o.)
• Aurreinprimaketa digitaleko prozesuen antolamendua. (297 o.)
• Produktu grafikoen diseinua. (330 o.)
• Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroarenganako arreta. (99 o.)
• Industria grafikoko produkzioaren kudeaketa. (100 o.)
• Kolorearen kudeaketa. (80 o.)
• Inprimaketa grafikoko prozesuen antolamendua. (180 o.)
• Inprimaketa-ondoko, transformatuetako eta akaberetako prozesuen antolamendua. (140 o.)
• Produkzio grafikoaren diseinuko eta kudeaketako proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies