Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

AURREINPRIMAKETA DIGITALEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

     • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edukitzea
     • Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.
     • Lanbide Heziketako Teknikari titulua edukitzea.
     • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.
     • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak edo 45 urteko unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.
     • mailako C mailako prestakuntza-eskaintza gainditu izana, heziketa-zikloaren barruan.
     • Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan ezarritako erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea:
          o Teknikari laguntzailearen titulua
          o Teknikari-titulua
          o Goi-mailako batxiler-titulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren aurreko planen arabera emana.
          o Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
          o Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen ikasketetako 1963ko planaren hirugarren maila edo komuneko bigarren maila esperimentala gainditu izana.
          o Batxilergo Bateratu eta Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailetan gehienez bi ikasgai gainditu gabe dituela egiaztatzea.
          o Hurrengo atalean ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatuta izatea.
          o Aipatutako ikasketen baliokideak diren beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
     • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

Gainera, Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetarako plaza-eskaera eskaintza baino handiagoa bada, Hezkuntza-Administrazioek ikastetxean Onarpeneko Kupo eta Lehentasunak ezarri ahalko dituzte.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Informatika-fitxategiak sortzea eta raster irudi-prozesadorea (rip) software egokiarekin konfiguratzea, lanaren zehaztapenen arabera.
• Irudiak digitalizatzea, ukituak egitea eta tratatzea, produktu grafikoak behar duen kalitatea lortzeko.
• Orrien ezarpen digitala egitea, lan digitaleko fluxuarekin bateragarria den softwarearen bidez.
• Inprimatze-formak lortzea CTP sistemen bidez (plantxarako/pantailarako/fotopolimerorako zuzeneko sistemen bidez).
• Ilustrazio bektoriala egitea, produktu grafikoaren erreprodukzio egokia lortzeko.
• Aurreinprimaketako materialak aplikatzea, produktu grafikoa egiteko.
• Testu digitalizatua tipografikoki lantzea, zehaztapen teknikoen arabera.
• Testu digital tratatua ortotipografikoki zuzentzea eta formatu egokia sortzea.
• Elementu grafikoak maketatzea eta/edo orrikatzea, jasotako materialaren eta lan-aginduaren arabera.
• Inprimatzearen azken ezaugarrietara edo irteera-plataformara egokitzen den irteera-artxiboa sortzea (PDF edo antzekoa).

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Testu-tratamenduko teknikaria.
• Irudi-tratamenduko teknikaria.
• Maketatzaile/Orrikatzaile digitala.
• Argitalpen elektronikotako/Multimedia-argitalpenetako teknikaria.
• Fitxategi digitalen prestatzailea.
• Koloreen eskanista/espezialista.
• Inprimaketa digitaleko teknikaria.
• Plantxa bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Plate-CTP).
• Pantaila bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Screen-CTS).
• Fotopolimero bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Photopolymer-CTP).
• Inprimaketa digitaleko teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek arte grafiko, prentsa, editorial, komunikazio, publizitate, zerbitzu grafiko eta multimedia-argitalpeneko enpresetan egiten du lan. Halaber, irudiak digitalizatzeko atala, argitalpen elektronikoak egiteko atala, testu- eta irudi-tratamenduko atala, orrikatze- eta maketatze-atala, orrialdeak ezartzeko atala, inprimatzeko moduak digitalean eskuratzeko atala eta inprimaketa digitaleko atala eduki ditzakeen aurreinprimaketa digitaleko sail bat behar duten enpresetako edozein produkzio-arlotan egin dezake lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Testu-tratamendua. (231 o.)
• Irudiaren tratamendua bit-mapan. (264 o.)
• Inprimatzeko moduaren ezarpen eta lorpen digitala. (132 o.)
• Inprimaketa digitala. (147 o.)
• Orrikatzea. (189 o.)
• Aurreinprimaketako materialak identifikatzea. (132 o.)
• Argitalpen elektronikoak mihiztatzea. (198 o.)
• Ilustrazio bektoriala. (126 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Datuen Babesa edo DBLO eta Cookien Politika