Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Erdi-maila

AURREINPRIMAKETA DIGITALEKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
• Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
• Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
• Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Informatika-fitxategiak sortzea eta raster irudi-prozesadorea (rip) software egokiarekin konfiguratzea, lanaren zehaztapenen arabera.
• Irudiak digitalizatzea, ukituak egitea eta tratatzea, produktu grafikoak behar duen kalitatea lortzeko.
• Orrien ezarpen digitala egitea, lan digitaleko fluxuarekin bateragarria den softwarearen bidez.
• Inprimatze-formak lortzea CTP sistemen bidez (plantxarako/pantailarako/fotopolimerorako zuzeneko sistemen bidez).
• Ilustrazio bektoriala egitea, produktu grafikoaren erreprodukzio egokia lortzeko.
• Aurreinprimaketako materialak aplikatzea, produktu grafikoa egiteko.
• Testu digitalizatua tipografikoki lantzea, zehaztapen teknikoen arabera.
• Testu digital tratatua ortotipografikoki zuzentzea eta formatu egokia sortzea.
• Elementu grafikoak maketatzea eta/edo orrikatzea, jasotako materialaren eta lan-aginduaren arabera.
• Inprimatzearen azken ezaugarrietara edo irteera-plataformara egokitzen den irteera-artxiboa sortzea (PDF edo antzekoa).

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Testu-tratamenduko teknikaria.
• Irudi-tratamenduko teknikaria.
• Maketatzaile/Orrikatzaile digitala.
• Argitalpen elektronikotako/Multimedia-argitalpenetako teknikaria.
• Fitxategi digitalen prestatzailea.
• Koloreen eskanista/espezialista.
• Inprimaketa digitaleko teknikaria.
• Plantxa bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Plate-CTP).
• Pantaila bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Screen-CTS).
• Fotopolimero bidezko ordenagailu filmazio-tresneriaren operadorea (Computer To Photopolymer-CTP).
• Inprimaketa digitaleko teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek arte grafiko, prentsa, editorial, komunikazio, publizitate, zerbitzu grafiko eta multimedia-argitalpeneko enpresetan egiten du lan. Halaber, irudiak digitalizatzeko atala, argitalpen elektronikoak egiteko atala, testu- eta irudi-tratamenduko atala, orrikatze- eta maketatze-atala, orrialdeak ezartzeko atala, inprimatzeko moduak digitalean eskuratzeko atala eta inprimaketa digitaleko atala eduki ditzakeen aurreinprimaketa digitaleko sail bat behar duten enpresetako edozein produkzio-arlotan egin dezake lan.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Testu-tratamendua. (231 o.)
• Irudiaren tratamendua bit-mapan. (264 o.)
• Inprimatzeko moduaren ezarpen eta lorpen digitala. (132 o.)
• Inprimaketa digitala. (147 o.)
• Orrikatzea. (189 o.)
• Aurreinprimaketako materialak identifikatzea. (132 o.)
• Argitalpen elektronikoak mihiztatzea. (198 o.)
• Ilustrazio bektoriala. (126 o.)
• Ingeles teknikoa. (33 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies