Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA ARGITALPENEN DISEINUKO ETA EDIZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinuko eta edizioko goi-mailako teknikaria (LOE)

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Sartzeko baldintzak:
 

Goi-mailako heziketa-ziklo batean sartzeko, honako baldintza HAUETAKOREN BAT bete behar da:
• Batxilergoko titulua edukitzea.
• Erdi-mailako teknikariaren titulua edukitzea.
• Goi-mailako zikloetara sartzeko proba (proba egiten den urtean gutxienez 19 urte beteta izan beharko da) edo 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbide-proba gainditu izana.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzeko ziurtagiria edukitzea.
• Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza-ikastaro espezifikoa gainditu izana.
• Sarbidearen ondorioetarako beste titulazio baliokide batzuk:

o Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko Lege Organikoan (urriaren 3ko 1/1990) ezarritako Batxilergoko titulua edukitzea.
o Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren kurtsoa gainditu izana.
o Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditu izana.
o Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edukitzea, edo ondorio akademikoetarako baliokidea den besteren bat.
o Unibertsitate-titulazioa edo baliokidea edukitzea.


Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Prozesu grafikoetan beharrezkoak diren materialak zehazteko, eta horien kontrola eta hornidura lan-fluxuaren arabera eta araudi teknikoaren arabera antolatzeko.
• Aurreinprimaketako prozesuak eta baliabideak kudeatzeko, produkzio-eskakizunen arabera.
• Prozesu grafikoek teknikoki erreproduzi ditzaketen proiektuak eta diseinuak sortzeko.
• Bezeroarenganako arreta-zerbitzua eta produktu grafikoen merkaturatzea kudeatzeko.
• Edizio-prozesuan kalitatea kudeatzeko, produkzioa planifikatuta.
• Argitalpen-produkzioa antolatzeko, eta, horretarako, aurrekontuak lantzeko eta prozesuaren dokumentazio teknikoa sortzeko.
• Prozesu grafikoen bidez erreproduzi daitezkeen ontziak eta enbalajeak proiektatzeko.
• Argitalpeneko multimedia-proiektuen diseinua eta plangintza definitzeko, horien eskakizunak eta beharrak aztertuta.
• Argitalpeneko multimedia-produktuak garatzeko eta argitaratzeko, produktuaren diseinua eta zehaztapenak aplikatuta.
• Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea, irisgarritasun unibertsala eta "guztientzako diseinua" kudeatzeko prozedurak ikuskatu eta aplikatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Diseinatzaile grafikoa.
• Multimedia-argitalpenen diseinatzailea.
• Ontzien eta enbalajeen diseinatzailea.
• Argitalpen-produkzioko teknikaria.
• Argitalpenerako laguntzailea.
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Produkzio grafikoaren kudeaketako teknikaria.
• Multimedia-produktuak garatzeko eta argitaratzeko teknikaria.
• Produktu grafikoak eta multimedia-produktuak merkaturatzeko teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulua lortzen duten pertsonek argitaletxeetan, multimedia-argitalepeneko enpresetan, arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako enpresetan eta komunikazio eta publizitateko enpresetan egiten dute lan. Era berean, beste enpresa batzuetan egin dezakete lan, hala nola ontzien eta enbalajeen egitura-diseinuko sekzioak dituzten «packaging» enpresetan (ontziak eta enbalajeak).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Produkzio grafikoko materialak. (165 o.)
• Aurreinprimaketa digitaleko prozesuen antolamendua. (297 o.)
• Produktu grafikoen diseinua. (330 o.)
• Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroarenganako arreta. (99 o.)
• Argitalpen-prozesuetako produkzioa kudeatzea. (100 o.)
• Argitalpen-produkzioa. (100 o.)
• Ontzien eta enbalajeen egitura-diseinua. (60 o.)
• Argitalpeneko multimedia-proiektuen diseinua eta plangintza. (100 o.)
• Argitalpeneko multimedia-produktuen garapena eta argitalpena. (140 o.)
• Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinuko eta edizioko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies