Lanbide-arloak

Arte grafikoak - ARG

Heziketa-zikloak > Goi-maila

ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA ARGITALPENEN DISEINUKO ETA EDIZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

Sartzeko baldintzak:

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
• Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
• Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
• Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
• Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
• Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

 

Ikasketaren iraupena:

2.000 ordu

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Profesional hau gai izango da:
• Prozesu grafikoetan beharrezkoak diren materialak zehazteko, eta horien kontrola eta hornidura lan-fluxuaren arabera eta araudi teknikoaren arabera antolatzeko.
• Aurreinprimaketako prozesuak eta baliabideak kudeatzeko, produkzio-eskakizunen arabera.
• Prozesu grafikoek teknikoki erreproduzi ditzaketen proiektuak eta diseinuak sortzeko.
• Bezeroarenganako arreta-zerbitzua eta produktu grafikoen merkaturatzea kudeatzeko.
• Edizio-prozesuan kalitatea kudeatzeko, produkzioa planifikatuta.
• Argitalpen-produkzioa antolatzeko, eta, horretarako, aurrekontuak lantzeko eta prozesuaren dokumentazio teknikoa sortzeko.
• Prozesu grafikoen bidez erreproduzi daitezkeen ontziak eta enbalajeak proiektatzeko.
• Argitalpeneko multimedia-proiektuen diseinua eta plangintza definitzeko, horien eskakizunak eta beharrak aztertuta.
• Argitalpeneko multimedia-produktuak garatzeko eta argitaratzeko, produktuaren diseinua eta zehaztapenak aplikatuta.
• Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea, irisgarritasun unibertsala eta "guztientzako diseinua" kudeatzeko prozedurak ikuskatu eta aplikatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Diseinatzaile grafikoa.
• Multimedia-argitalpenen diseinatzailea.
• Ontzien eta enbalajeen diseinatzailea.
• Argitalpen-produkzioko teknikaria.
• Argitalpenerako laguntzailea.
• Aurreinprimaketako teknikaria.
• Produkzio grafikoaren kudeaketako teknikaria.
• Multimedia-produktuak garatzeko eta argitaratzeko teknikaria.
• Produktu grafikoak eta multimedia-produktuak merkaturatzeko teknikaria.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Titulua lortzen duten pertsonek argitaletxeetan, multimedia-argitalepeneko enpresetan, arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako enpresetan eta komunikazio eta publizitateko enpresetan egiten dute lan. Era berean, beste enpresa batzuetan egin dezakete lan, hala nola ontzien eta enbalajeen egitura-diseinuko sekzioak dituzten «packaging» enpresetan (ontziak eta enbalajeak).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Prestakuntza-plana:

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:
• Produkzio grafikoko materialak. (165 o.)
• Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea. (297 o.)
• Produktu grafikoak diseinatzea. (330 o.)
• Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea. (99 o.)
• Edizio-prozesuetako produkzioa kudeatzea. (100 o.)
• Argitalpen-produkzioa. (100 o.)
• Ontzien eta bilgarrien egiturazko diseinua. (60 o.)
• Multimedia argitalpen-proiektuak diseinatzea eta planifikatzea. (100 o.)
• Multimedia argitalpen-produktuak garatzea eta argitaratzea. (140 o.)
• Argitalpen inprimatuak eta multimedia-argitalpenak diseinatzeko eta editatzeko proiektua. (50 o.)
• Ingeles teknikoa. (40 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

IVAC-EEI-ko Komunikazioak
© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies