Ikasketa egiaztatzeko deialdia

icono de normativa Araudia

 

 Oharra:

BATERAKO EBAZPENA, LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDEARENA ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZUZENDARI NAGUSIARENA, 2017ko azaroaren 14koa,  lan-esperientziaren bitartez eta/edo prestakuntza ez-formalen bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdia egiten duen Lanbide Heziketako sailburuordearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena 2017ko irailaren 19ko ebazpenari dagozkion zenbait konpetentzia-atalak ebaluatzeko gehieneko pertsonen kopurua aldatzen duena

 

INKESTA. Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa jasotzen duten "Acredita" programaren eragiketako parte-hartzaileen datu soziodemografikoak jasotzea.

 

Ezagutzen egiaztapenen prozedimenduan ERRESERBAn zeuden ONARTUTAko pertsonen behin betiko zerrenda.


Ezagutzaren egiaztapenaren prozedimenduan izen emate epea 2017ko abenduaren 20an bukatu ondoren (EBAZPENA 2017ko iralaren 19a, EHAA 2017/09/29), eta eskainitako plaza kopurua bete ezean, ondoren erreserban zeuden hautagaien onartutako zerrenda argitaratzen da.
Aholkularitzarako izen emate epea: 2018ko Urtarrilaren 2tik 5era, ondoren publikatutako zentroetan.

 

Baterako  EBAZPENA,  2018ko    urtarrilaren   22koa,   Plangintza    eta    Antolakuntza    Lanbide    Euskal­ Enplegu  Zerbitzuko  Enplegurako Prestakuntza eta Diru­Sarrerak         Bermatzeko         zuzendariena, aholkularltzarako      ezarritako        tasak      epearen barruan       ez     ordaintzeagatik     ez     onartutako hautagaien    zerrenda,   esperientziaren     bitartez  eskuratu     diren       konpetentzia      profesionalak ebaluatzeko     eta      egiaztatzeko     prozeduraren deialdian.   (EHAA,   2017ko    irailaren   19koa,   13.7 artikulua).

 

2017ko   irailaren   19ko   EBAZPENAren  arabera,   14.artikuluko    2.  eta  8.  Puntua,   Lanbide   Heziketako sailburuordearena     eta Lanbide-Euskal   Enplegu  Zerbitzuko   zuzendari   nagusiarena,   lan esperientziaren bitartez   eta /edo   prestakuntzako    bide  ez-formalen   bitartez   eskuratu  diren  konpetentzia    profesionalak ebaluatzeko   eta egiaztatzeko   prozeduraren   deialdia  egiten  duela.

2. artlkulua-  Nahitaezkoa   da aholkatzeko   fasean  parte  hartzea.  Fase horren   helburu dira  identifikatzea zer konpetentzia-atal egokituko  diren ondoen,  ebaluatzeko  garaian,  izena ematen  duten  pertsonek Ikasitakoarekin,   eta parte-hartzaileei prozesu osoan behar  izango duten  laguntza  guztia ematea.

8.artikulua.-  Aholkulari  bat ezin baldin bada  ohiko   bitartekoen  bidez  jarri harremanetan    izengairen batekin,    Lanbide   Heziketaren    Ezagutzaren   Euskal  lnstitutuaren   web-orriaren      bitartez    egingo   du (www.ivac-eei.eus),    eta harrernanetan jartzeko saio horrek  jakinarazpen-ondorioak  izango ditu.

          

           2018ko  otsailaren   19an, 16:00tan  hitzordua   ematen  zaie ondokoei:
 

 

Baterako EBAZPENA, 2018ko martxoaren 9koa, Plangintza eta Antolakuntza Lanbide Euska- Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntza eta Diru-Sarrerak Bermatzeko zuzendariena, ebaluaziorako ezarritako tasak epearen barruan ez ordaintzeagatik ez onartutako hautagaien zerrenda, esperientziaren bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdian. (EHAA, 2017ko irailaren 19koa, 15.5 artikulua).

 

icono de convocatorias 2017ko Deialdiak

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies