Ikasketa egiaztatzeko deialdia

 Araudia

  • 1224/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan esperientzia eskuratu duten gaitasunen onarpena.

  • 211/2015 Dekretua, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

  • Ebazpena, 2020ko uztailaren 30ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena,  lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako 2020ko deialdia egiten duena.

  • 2020ko uztailaren 30eko kualifikazioetako laburpena.

  • 2020ko Deialdiko ordaindu beharreko tasak.

  • BATERAKO EBAZPENA, 2020ko urriaren 6koa, LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDEARENA ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZUZENDARI NAGUSIARENA, zeinaren bidez aldatzen baita konpetentzia-atal jakin batzuen gainean ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua; konpetentzia-atal horiek jasota daude Lanbide Heziketako sailburuordearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko uztailaren 30eko EBAZPENEAN, zeinaren bidez egiten baita lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide  ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurako deialdia.

  • Baterako EBAZPENA, 2020ko urriaren 23koa,  Plangintza eta Antolakuntza  eta Lanbide Euskal-Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntza eta Diru-Sarrerak Bermatzeko zuzendariena, aholkulariak izendatzen direna, 2020ko uztailaren 30eko EBAZPENAren arabera, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran.

  • Baterako EBAZPENA, 2020ko urriaren 23koa, Plangintza eta Antolakuntza  eta Lanbide Euskal-Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntza eta Diru-Sarrerak Bermatzeko zuzendariena, Ebaluazio Batzordeak izendatzen direna, 2020ko uztailaren 30ko EBAZPENAren arabera, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, esperientziaren bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduran.

  • EBAZPENA, 2020ko urriaren 6koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, 2020ko uztailaren 30eko Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, 2020 urterako lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdia egiten da.

  • EBAZPENA, 2020ko abenduaren 14koa, Plangintza eta Antolakuntza Zuzendari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariena; horren bidez, ebaluazio fasean izena emateari uko egin dioten hautagaien zerrenda argitaratzen da.

 Oharra

• Behin Behineko Aktei erreklamazioak egiteko epea: 2021eko URTARRILAREN 11tik 15era. Erreklamazio hori idatziz aurkeztu behar da prozeduraren ebaluaziorako inskripzioa egin zen ikastetxeko idazkaritzan Ebaluazio-batzordeko batzordeburuari zuzenduko zaio erreklamazioa,eta hark ebatziko du.
• Behin betiko emaitzak argitaratzea:  2021eko URTARRILAREN 19an.

 

  Deialdiak

 

Kategoriak:

LANBIDE-ARLOA: ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA - ADG

LANBIDE-ARLOA: JARDUERA FISIKOAK ETA KIROLAK - AFD

LANBIDE-ARLOA: NEKAZARITZA - AGA

LANBIDE-ARLOA: ARTE GRAFIKOAK - ARG

LANBIDE-ARLOA: MERKATARITZA ETA MARKETINA - COM

LANBIDE-ARLOA: ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA - ELE

LANBIDE-ARLOA: ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA - EOC

LANBIDE-ARLOA: FABRIKAZIO MEKANIKOA - FME

LANBIDE-ARLOA: OSTALARITZA ETA TURISMOA - HOT

LANBIDE-ARLOA: INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK - IFC

LANBIDE-ARLOA: INSTALATZE ETA MANTENTZE LANAK - IMA

LANBIDE-ARLOA: IRUDI PERTSONALA - IMP

LANBIDE-ARLOA: ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA - MAM

LANBIDE-ARLOA: ITSASOA ETA ARRANTZA - MAP

LANBIDE-ARLOA: KIMIKA - QUI

LANBIDE-ARLOA: OSASUNGINTZA - SAN

LANBIDE-ARLOA: SEGURTASUNA ETA INGURUMENA - SEA

LANBIDE-ARLOA: GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK - SSC

LANBIDE-ARLOA: GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK - TMV

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies