Ikasketa egiaztatzeko deialdia

 Araudia

  • 1224/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan esperientzia eskuratu duten gaitasunen onarpena.

  • 211/2015 Dekretua, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

  • Ebazpena, 2019ko otsailaren 18koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurako 2019ko deialdia egiten duena.

  • 2019ko otasailaren 18ko deialdi orokorraren laburpena.

  • Ebazpena, 2019ko otsailaren 18koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko 2019ko prozedurarako deialdia egiten baita; zehazki, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak, lanbide-kualifikazio honetakoak: «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea».

  • 2019ko Otsailaren 18ko kualifikazioetako laburpena: «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea»deialdiaren.

  • 2019ko Deialdietako ordaindu beharreko tasak.

  • Baterako  EBAZPENA, 2019ko apirilaren 30ekoa, Plangintza eta Antolakuntza Lanbide Euskal­ Enplegu  Zerbitzuko  Enplegurako Prestakuntza eta Diru ­Sarrerak Bermatzeko zuzendariena, aurrez izena emateko  ezarritako  tasak epearen barruan ez ordaintzeagatik ez onartutako hautagaien zerrenda argitaratzen da, esperientziaren bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren Deialdi Orokorrean (EHAA, 2019ko otsailaren 18koa, 7.6 artikulua).

  • Baterako  EBAZPENA,  2019ko apirilaren  30ekoa, Plangintza eta Antolakuntza Lanbide Euskal­ Enplegu Zerbitzuko  Enplegurako Prestakuntza eta Diru ­Sarrerak Bermatzeko zuzendariena, aurrez izena emateko  ezarritako  tasak epearen barruan ez ordaintzeagatik ez onartutako hautagaien zerrenda argitaratzen da, esperientziaren bitartez eskuratu diren konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko  prozeduraren deialdian «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa  ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea» lanbide-kualifikazioetan  (EHAA,   2019ko    otsailaren  18koa,   7.6 artikulua).

  • BATERAKO EBAZPENA, 2019ko Maiatzaren 14koa, LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDEARENA ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZUZENDARI NAGUSIARENA, zeinaren bidez aldatzen baita konpetentzia-atal jakin batzuen gainean ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua; konpetentzia-atal horiek jasota daude Lanbide Heziketako sailburuordearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2019ko otsailaren  18ko EBAZPENEAN, zeinaren bidez egiten baita lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide  ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurako deialdia.

 

 

 Oharra

2019ko otsailaren 18ko EBAZPENAren arabera, 13. artikuluko 2. eta 8. Puntuak, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako 2019ko deialdia egiten duena.
Harremanetan jartzea posible izan ez den pertsonarentzako deialdia

 

2019ko otsailaren 18ko EBAZPENAren arabera, 13. artikuluko 2. eta 8. Puntuak, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko 2019ko prozedurarako deialdia egiten baita; zehazki, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak, lanbide-kualifikazio honetakoak: «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea». 
Harremanetan jartzea posible izan ez den pertsonarentzako deialdia

 

 

  Deialdiak

 

Kategoriak:

KONPETENTZIAK EBALUATU ETA EGIAZTATZEKO PROZEDURAREN 2019ko DEIALDI OROKORRA

«Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea» KUALIFIKAZIOETAKO 2019ko DEIALDI ESPEZIFIKOA.

© IVAC/EEI 2013. Eskubide guztiak erreserbatuta / Web diseinua Labrys Igo ↑ RSS RSS feed Protección de datos y Política de Cookies